Dworzec ma być gotowy do 15 maja br.

Dworzec metropolitalny ma być gotowy do 15 maja br., fot. UM Lublin

Miasto, po kilku miesiącach negocjacji, porozumiało się z Budimexem i podpisało kolejny aneks do umowy ustalający termin zakończenia budowy Dworca Metropolitalnego w Lublinie na 15 maja br.

Zgodnie z treścią pierwotnej umowy pasażerowie już dawno powinni korzystać z nowego obiektu, który miał być ukończony jeszcze w lipcu ubiegłego roku.

– Wpływ na wydłużenie prac budowlanych, a tym samym na zmianę terminu zakończenia inwestycji miała konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych oraz tych związanych z usuwaniem awarii lub budowy infrastruktury podziemnej przez zewnętrznych operatorów sieci. Na wniosek środowisk osób z niepełnosprawnościami, wystąpiła również konieczność zmiany projektu wykonawczego identyfikacji wizualnej Dworca Metropolitalnego, by odpowiadała na wszystkie potrzeby – wyjaśnia Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju.

Miasto najpierw zgodziło się na przesunięcie terminu oddania inwestycji na koniec lutego 2023 roku. Już kilka miesięcy temu Budimex wystąpił jednak o kolejne wydłużenie terminu. Tym razem aż na koniec 2023 roku. Po wielomiesięcznych negocjacjach w ostatnich dniach strony porozumiały się, że ostateczny termin zakończenia robót to 15 maja br.

Budowa Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w jego rejonie stanowią komponent projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to prawie 340 mln zł, z czego ponad 188 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków UE. Na koniec lutego wartość wykonanych robót dla całego projektu wyniosła ponad 210 mln zł.

Marek Kościuk