Dyrektor twierdzi bez szczegółów

Czy Chełmski Dom Kultury szastał kasą podczas organizacji „Forum wokół kina”? Dyrektor Małgorzata Paździor-Król zapewnia, że z budżetu miasta i budżetu placówki na wydarzenie nie została przeznaczona nawet jedna złotówka. Nie wiadomo jednak dlaczego, mimo pytań z naszej strony, nie chce ujawnić szczegółów dotyczących przygotowania usługi cateringu, za którą ChDK zapłacił 83,5 tys. zł.

Wydatek 83,5 tys. zł na catering i bankiet podczas trzydniowej imprezy „Forum wokół kina”, nawet dla 400 osób, wydaje się kwotą, która powinna być wydawana rozważnie, niezależnie od tego, że – jak zapewnia dyrektor Chełmskiego Domu Kultury Małgorzata Paździor-Król – część gastronomiczna została sfinansowana z akredytacji uczestników wydarzenia.

Jak pisaliśmy przed tygodniem, o tę kwotę na komisji kultury, oświaty i sportu dopytywał radny Adam Kister. Chciał wiedzieć, z czego wynikły tak wysokie koszty. Dyrektor Paździor-Król udzieliła radnemu odpowiedzi, nie wdając się jednak w szczegóły, choć sama twierdzi inaczej. Faktem jest jednak, że radny Kister zadowolił się tym, co usłyszał od szefowej ChDK i o nic więcej nie pytał.

Dla pełniejszego wyjaśnienia sprawy wysłaliśmy 5 listopada pytania do Małgorzaty Paździor-Król, z prośbą o odpowiedź najpóźniej do piątku, 8 listopada.

Pytania brzmiały:

– Do jakich podmiotów zostały wysłane zapytania o cenę związane z przygotowaniem cateringu i bankietu i jakie stawki potencjalni oferenci zaproponowali?

– Co było dokładnie przedmiotem zapytania?

– Z jakich źródeł sfinansowano catering, czy uczestnicy ponosili koszty, czy byli sponsorzy, jeśli tak, to jacy?

– Ile dokładnie osób wzięło udział w Forum?

– Jakie koszty poniósł ChDK przy organizacji imprezy z własnego budżetu?

Dyrektor Paździor-Król odpowiedzi na pytania nie udzieliła, oznajmiając jedynie, że wszelkie informacje odnośnie organizacji „Forum wokół kina” zawarła w wysłanym tego samego dnia, tylko kilka godzin później oświadczeniu, które zamieszczamy osobno w tym numerze „Nowego Tygodnia” (na str. 5). Z pisma tego możemy ogólnikowo dowiedzieć się, że Chełmski Dom Kultury przeprowadził rozeznanie rynku gastronomicznego, mimo iż nie był do tego zobligowany. Jak napisała dyrektor Paździor-Król, w regulaminie zamówień publicznych do 30 000 euro, przy usłudze cateringowej, związanej z działalnością kulturalną, nie muszą być stosowane procedury ramowe. s

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here