Dyrektor Zakładu Karnego odwołany

Ppłk Krzysztof Stefanowski

Płk Artur Gajewski nie jest już dyrektorem Zakładu Karnego w Chełmie. Stanowisko stracił w środę 25 marca. Służba Więzienna nie podaje jednak powodów tej decyzji, ale kto wie, czy listopadowe zamieszki i pożar w celi oraz lutowe samobójstwo jednego z funkcjonariuszy nie miały wpływu na odwołanie dyrektora. Tymczasem nie tak dawno zastępcą dyrektora generalnego Służby Więziennej w Warszawie został chełmianin, ppłk Krzysztof Stefanowski.

Zmiany kadrowe w Zakładzie Karnym w Chełmie. W środę 25 marca nieoczekiwanie z posadą dyrektora pożegnał się płk Artur Gajewski, który chełmską jednostką penitencjarną kierował od połowy stycznia 2016 roku. Oficjalne powody odwołania go ze stanowiska nie są znane, bo rzecznik prasowy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w Warszawie, ppłk Elżbieta Krakowska ich nie podała. Zaznaczyła natomiast, że zgodnie z przepisami ustawy o Służbie Więziennej funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku dyrektora może być w każdym czasie z niego odwołany. – Rozkaz personalny w tej sprawie wydał Dyrektor Generalny Służby Więziennej, na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie – poinformowała rzecznik Krakowska.

W chełmskiej jednostce nieoficjalnie mówi się, że płk Gajewski mógł zapłacić posadą za zamieszki i podpalenie celi, do jakich doszło w połowie listopada oraz samobójstwo funkcjonariusza Zakładu Karnego, które miało miejsce w ostatnich dniach lutego br. Przypomnijmy z 17 na 18 listopada w jednej z pięcioosobowych cel osadzeni zaczęli zachowywać się agresywnie w stosunku do siebie.

Nie reagowali na polecenia strażników i podpalili materac. Między więźniami a funkcjonariuszami miało dojść do szarpaniny. Kilku osadzonych trafiło do szpitala. Z kolei 21 lutego w domku letniskowym nad Jeziorem Białym powiesił się 25-letni funkcjonariusz Zakładu Karnego w Chełmie, który pracował w nim od dwóch lat. Przyczynę samobójstwa wyjaśnia prokuratura.

Nie wiadomo jeszcze, kto zostanie nowym dyrektorem Zakładu Karnego w Chełmie. – Aktualnie nie zapadła decyzja w sprawie powołania osoby, która zastąpi dotychczasowego dyrektora – skomentowała rzecznik Krakowska.

Tymczasem z początkiem marca br. na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego służby więziennej w Warszawie awansował chełmianin ppłk. Krzysztof Stefanowski. Od lutego 2018 r. pełnił funkcję dyrektora okręgowego służby więziennej w Lublinie. Stefanowski służbę rozpoczął od pracy w Zakładzie Karnym we Włodawie we wrześniu 1999 r. Dwa lata później został przeniesiony do Zakładu Karnego w Chełmie. W lipcu 2003 r. ukończył Szkołą Oficerską Służby Więziennej.

Pełnił funkcję inspektora ds. zatrudnienia osadzonych i BHP ZK w Chełmie, a od lipca 2007 r. był zastępcą kierownika działu penitencjarnego. Był też związany z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Lublinie. W styczniu 2010 roku został przeniesiony do pełnienia służby w Areszcie Śledczym w Lublinie, a już rok później objął funkcję zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu. W lutym 2013 roku został tam dyrektorem. (mas)

Płk Artur Gajewski