Dyrektorskie fotele czekają

Nierozstrzygnięte pozostają losy dwóch wakujących stanowisk: dyrektora w Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin” i dyrektora lubelskiej Galerii „Labirynt”. Oba stanowiska czekają na obsadzenie w drodze konkursu. Póki co ogłoszono tylko jeden.


Prezydent Miasta Lublin oznajmił konkurs „na stanowisko dyrektora bądź dyrektorki instytucji kultury pn. Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” z siedzibą przy ul. Judyma 2a” – głosi oficjalny komunikat w BIP Urzędu Miasta Lublin.

Wniosek z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” – nie otwierać”, tzn. złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Wydział Kultury Urząd Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin w terminie do 6 grudnia 2021 do godz. 15:30 – decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin.

DDK „Węglin” to instytucja kultury Miasta Lublin, powstała w 2011 roku dzięki oddolnej inicjatywie mieszkańców dzielnicy Węglin Północny. We współpracy ze społecznością lokalną tworzy ona atrakcyjną ofertę edukacji artystycznej dla osób w każdym wieku, skupioną wokół trzech osi: edukacja artystyczna, działania aktywizujące kulturalnie i animujące mieszkańców oraz projekty i cykle prezentujące interesujące zjawiska teatralne, muzyczne, sztukę współczesną. Są to m.in. „Ach, sztuka!”, „Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych”, „Klub Aktywni Plus”, „Peryferia”, „Sobota w rytmie Rodziny”, „Spis Treści”, „Wieczne Czytanie”, „Zawsze klasyka”. Realizacji wszystkich tych działań przyświeca idea kultury, jako zjawiska integrującego ludzi i pola dla indywidualnych, świadomych wyborów.

Co do fotela dyrektora w Galerii Labirynt, konkursu na to stanowisko nadal nie ogłoszono, a p.o. dyrektora Waldemar Tatarczuk przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z opublikowaną 30 września na stronie BIP informacją: „Prezydent Miasta Lublin informuje o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury pn. Galeria Labirynt, który zostanie ogłoszony nie później niż w listopadzie 2021 r. a rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w styczniu 2022 roku”. (mary)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here