Dziecińce zakończone

Zakończyły się wakacyjne zajęcia w świetlicach wiejskich gminy Włodawa. W tym roku z wypoczynku, w ramach tzw. dziecińców, skorzystało około 300 dzieci.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Włodawa złożyło ofertę do Urzędu Gminy Włodawa na realizację zadania publicznego pod nazwą „Realizacja programu profilaktycznego podczas dwutygodniowych zajęć w okresie wakacji skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Włodawa”. Z pozyskanej dotacji zorganizowano letnie zajęcia świetlicowe w dziewięciu miejscowościach gminy: w Korolówce-Osadzie, Żukowie, Krasówce, Korolówce, Różance, Stawkach, Susznie, Orchówku i w Sobiborze. Podczas zajęć, w każdej grupie prowadzone były warsztaty z gliny i gipsu, które prowadziły Renata Mozołowska i Agnieszka Kuryłowicz.

Przeprowadzane były także pogadanki z zakresu profilaktyki i zdrowia. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek. Nie brakowało również rywalizacji sportowej, było też twórczo i artystycznie, a niezapomniane wspomnienia pozostawią po sobie zapewne wspólne ogniska z pieczeniem kiełbasek, połączone z konkursami i nagrodami. W sumie do opieki nad dziećmi podczas tegorocznych dziecińców zatrudniono 22 osoby.

(a)