Dzielą się tym, co najcenniejsze

Na honorowych krwiodawców możemy liczyć również w czasie pandemii koronawirusa

Już od blisko 50 laty, pod koniec każdego roku, obchodzone są w Polsce Dni Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Tym razem – ze względów epidemicznych – były wyjątkowe, odbywały się głównie za pośrednictwem internetu.

– W tych dniach kierujemy do Honorowych Dawców Krwi serdeczne życzenia i podziękowania za wkład, jaki każdy z nich wnosi swoją postawą w szerzenie honorowego krwiodawstwa oraz za nieocenioną, bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi poprzez oddanie cząstki siebie. W dobie pandemii krew jest szczególnie cennym darem – podkreśla Beata Lachowicz z Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK i zaprasza na profil Facebook PCK Lublin, gdzie podczas Dni Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża zaprezentowane zostały działające w województwie lubelskim Kluby Honorowych Dawców Krwi, od tego najstarszego powstałego w 1960 roku przy Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku, po ten najmłodszy, utworzony 5 lutego tego roku przy Zespole Szkół nr 12 w Lublinie z inicjatywy nauczycielki Joanny Kowalczyk, przy wsparciu i życzliwości dyrektora placówki, Lucjana Miciuka.

Początki krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce sięgają lat trzydziestych ubiegłego wieku i są ściśle związane z Polskim Czerwonym Krzyżem, bowiem to PCK powołał pierwsze ośrodki krwiodawstwa w naszym kraju – w 1935 r. w Warszawie (Instytut Przetaczania i Konserwacji Krwi przy Szpitalu Głównym PCK z Ośrodkiem Krwiodawców Zawodowych i Ośrodkiem Dawców Honorowych), w 1936 r. w Łodzi (Ośrodek Przetaczania Krwi przy Centralnej Stacji Wypadkowej) i kolejny, w 1937 r. w Krakowie.

Dziś w województwie lubelskim mamy zarejestrowanych blisko 18 tysięcy Honorowych Dawców Krwi, którzy oddali co najmniej 5 litrów krwi (kobiety) lub 6 litrów krwi (mężczyźni). Tym Krwiodawcom, zgodnie z ustawą, nadane zostały tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia. 1/3 z nich otrzymało już Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia (po oddaniu 15 litrów krwi – kobiety i 18 litrów krwi – mężczyźni).

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są w Polsce od 1972 roku.

W Lublinie od 1998 roku, przed Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Żołnierzy Niepodległej (dawniej ul. I Armii Wojska Polskiego), znajduje się pomnik Honorowym Krwiodawcom Krwi PCK – Społeczeństwo – pod którym corocznie składane są kwiaty. Nie inaczej było i tym razem. BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here