Dzielnicowe listy życzeń

Kontynuujemy prezentację wniosków inwestycyjnych, jakie lubelskie dzielnice zgłosiły do projektu budżetu Lublina na 2018 rok.


Kalinowszczyzna:

rewitalizacja terenów znajdujących się wzdłuż ulic Kalinowszczyzna, Białkowska Góra, Sienna, Niska oraz Tatarska (przy zachowaniu zabytkowego charakteru i wyglądu tych ulic), połączona z jednoczesnym wykorzystaniem walorów turystycznych pobliskiego cmentarza żydowskiego (tzw. kirkutu) wraz z rewitalizacją mostu na Bystrzycy, rewitalizacja Słomianego Rynku, wykonanie kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Białkowska Góra, Sienna i Niska, doświetlenie przedszkolnego placu zabaw oraz remont altany śmietnikowej i ogrodzenia przy Przedszkolu nr 13, wykonanie nowej elewacji Przedszkola Nr 50, zabezpieczenie środków finansowych na funkcjonowanie boiska MKS Kalina w wąwozie między Os. 30-lecia RSM Motor i Os. PSM Kolejarz, regularna konserwacja (wyrównanie murawy, zasiewanie ubytków trawy) boisk sportowych na terenie całej dzielnicy, remont płyty wraz z budową odwodnienia na boisku sportowym przy ul. Daszyńskiego (Osiedle 40-lecia RSM Motor), budowa ogólnodostępnej siłowni przy budynku mieszkalnym Niepodległości 7A (obok boiska piłkarskiego), wsparcie domów kultury oraz klubów osiedlowych i Sportowych: „Odeon” przy ul. Okrzei 4, „Salos” przy Parafiii oo. Salezjanów, Dom Kultury RSM Motor przy ul. Tumidajskiego 2, MKS Kalina przy ul. Kleeberga 12A oraz UKS „Olimpijczyk”, UKS „23 Lublin” i UKS „Dwójka”, budowa podestu do występów zespołów i grup artystycznych przy budynku szatni na terenie boiska MKS „Kalina”, budowa nowej sygnalizacji świetlnej przy ul. Lwowskiej (przy Gimnazjum nr 2) oraz al. Andersa (przy pawilonach na ul. Kleeberga 12A), budowa nowej kładki przejściowej w miejsce starego mostu przy ul. Azaliowej, rozbudowa zatoki postojowej przy ul. Walecznych (obok małego kirkutu), remont zatok postojowych przy ul. Niepodległości na odcinku od budynku Niepodległości 2 do Niepodległości 8 przy końcowym przystanku autobusowym linii nr 6, modernizacja parkingu przy budynku Koryznowej 2C, modernizacja parkingu przy budynku Lwowska 10, przeniesienie przystanku komunikacji miejskiej nr 2101 (Krzemieniecka 01) z ul. Lwowskiej 13 w stronę Gimnazjum nr 2, zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 47, remont nawierzchni ul. Krzemienieckiej na odcinku od II Komisariatu Policji do końca ul. Wołyńskiej wraz z budową nowych miejsc parkingowych, remont nawierzchni ul. Kustronia wraz z przyległymi chodnikami, remont nawierzchni ul. Ruckemana, remont ul. Okrzei na całej długości, remont ul. Niepodległości na odcinku od Niepodległości 2 do końcowego przystanku linii nr 6, remont ul. Daszyńskiego od budynku Daszyńskiego 15 do Daszyńskiego 11, remont nawierzchni ul. Zawilcowej na odcinku od al. Andersa do ul. Krokusowej wraz z budową nowego chodnika dla pieszych, przebudowa skrętu z ul. Koryznowej w ul. Niepodległości (złagodzenie łuku jezdni na potrzeby pojazdów komunikacji miejskiej, usunięcie/przesunięcie słupa oświetleniowego), remont nawierzchni na al. Andersa na na odcinku od ronda gen. Berbeckiego do ul. Kalinowszczyzna (w szczególności wyrównanie asfaltu na odcinku od ww ronda do kładki dla pieszych na al. Andersa ze względu na uciążliwy dla mieszkańców pobliskich bloków hałas, wywoływany przez przejeżdżające pojazdy), regularne oczyszczanie studzienek opadowych na terenie całej dzielnicy, montaż koszy na śmiecie i na psie odchody oraz ich regularne opróżnianie na terenach miejskich w całej dzielnicy (w pasie drogowym i poza nim), remont ul. Wołyńskiej wraz z chodnikami, remont placów między budynkami Lwowska 38, 36, 32, 30, budowa chodnika od budynku Lwowska 20 do II Komisariatu Policji (wzdłuż ul. Krzemienieckiej na odcinku około 30 m), remont chodnika przy ul. Niepodległości (od końcowego przystanku linii nr 6 do budynku Niepodległości 2), remont chodnika (przekładka na kostkę brukową) na odcinku od schodów terenowych przy budynku Kalinowszczyzna 48 do budynku Kalinowszczyzna 50 oraz za przychodnią zdrowia w stronę pobliskiej apteki i wąwozu, remont chodników przy ul. Towarowej i Tatarskiej, remont chodnika (wraz z budową ścieżki rowerowej) przy pl. Singera, budowa schodów od ul. Ruckemana 6 do ul. Okrzei, remont schodów przy budynku Koryznowej 2B (tzw. Pekin”) wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych, remont schodów prowadzących do ul. Krzemienieckiej przy budynkach Lwowska 12-20 i w kierunku Lwowskiej 6, montaż nowych ławek na terenach miejskich całej Dzielnicy (wybór miejsc po konsultacji z Radą Dzielnicy) – w szczególności wzdłuż al. Andersa wraz z ustawieniem nowych koszy na śmieci, ukwiecenie terenów miejskich na całej dzielnicy (nowe rabaty kwiatowe), doposażenie placu zabaw (wraz z budową schodów) przy Koryznowej 2C, remont muru oporowego przy ul. Kuronia (na wysokości budynków Lwowska 32-38), remont muru oporowego między al. Andersa i ul. Kleeberga (naprzeciwko garaży, przy przystanku autobusowym oraz na wysokości Administracji Osiedla 30-lecia RSM Motor), doświetlenie ul. Krokusowej (na odcinku od ul. Andersa do garaży przy ul. Niepodległości 1F), instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na istniejących latarniach przy ul. Krzemienieckiej oraz ul. Okrzei, doświetlenie ulic: Floriańska, Białkowska Góra oraz Sienna, doświetlenie terenu za blokiem Daszyńskiego 11 (wzdłuż chodnika), doświetlenie terenu między budynkami Koryznowej 2B i Koryznowej 2C, systematyczne przeglądanie i prześwietlanie koron drzew na terenie całej Dzielnicy dla zapewnienia właściwego oświetlenia i tym samym bezpieczeństwa, sukcesywne wycinanie topoli i innych starych drzew na terenie całej dzielnicy, w szczególności wycięcie wszystkich topoli rosnących w pasie jezdni przy ul. Lwowskiej 13 (do budynku Okrzei 2) zagrażających bezpieczeństwu ludzi jak i substancji budynków, zwiększenie częstotliwości koszenia terenów miejskich w całej dzielnicy, usuwanie liści zalegających w ciągach pieszych na terenie całej dzielnicy, instalacja monitoringu dla podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców w następujących miejscach: Kalinowszczyzna 46 (NZOZ), ul. Kleeberga 12A, Lwowska 12 oraz na terenie Ogrodów Działkowych „Kalina”, rozbudowa II Komisariatu Policji poprzez zagospodarowanie (przystosowanie do pracy) wewnętrznej części budynku oraz doposażenie komisariatu w sprzęt komputerowy, zwiększenie rezerwy celowej w budżecie miasta na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze do łącznej kwoty 13 500 000 zł (na każdą dzielnicę po 500.000 zł).

Rury:

przygotowanie i wykonanie dokumentacji projektowej, przebudowa ulicy T. Zana, przebudowa ul. Nadbystrzyckiej, przebudowa sięgacza ulicy Głębokiej prowadzącego do budynków Głęboka 20, 22, 24, 26. Przebudowa miałaby objąć swym zakresem wymianę nawierzchni jezdni, budowę zatoki parkingowej na działce 5/10 arkusz 2 obręb 29, budowę chodnika od strony budynków Głęboka 20 i 24, przebudowa ulicy Juranda w Lublinie (nr działki 38/2) ulica powyższa jest w fatalnym stanie technicznym i przy bardzo dużym natężeniu ruchu pojazdów, spowodowanym bliskością obiektów użyteczności publicznej, stanowi zagrożenie dla jej użytkowników, przebudowa ulicy K. Wallenroda, przebudowa ulicy P. Tadeusza, przebudowa ul. Balladyny, wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu ul. Filaretów między os. Konopnickiej a os. Prusa, wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu na ul. Nadbystrzyckiej między ul. Wigilijną a os. Prusa, wykonanie miejsc parkingowych przy wjeździe do Zespołu Szkół nr 5 od ul. M. Brzeskiej (około 20 miejsc parkingowych), dokończenie remontu ulicy J. Sawy na długości 50-70 metrów (gdyż tyle nie zostało wykonane przy jej remoncie), remont ul. Skrzetuskiego wraz z przyległymi do niej chodnikami, skarpą oraz miejscami parkingowymi, wygospodarowanie dodatkowych miejsc postojowych wzdłuż ulicy.
Kolejne dzielnice w następnym numerze