Dzień Niepodległości i Rok Kościuszki

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości będą we Włodawie wyjątkowe, bo połączone z obchodami Roku Kościuszki, którego centralnym elementem będzie odsłonięcie, właśnie 11 listopada, odnowionego pomnika bohatera.

Uroczystości rozpoczną się 10 listopada o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej sesją popularno-naukową „Naczelnik w sukmanie – rycerz wolności, równości i braterstwa – jego związki z Lubelszczyzną i Ziemią Włodawską”. Następnego dnia obchody zaczną się mszą św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego o godz. 10.30. Stamtąd, po nabożeństwie, nastąpi przemarsz pod pomnik T. Kościuszki. Po przemówieniu przewodniczącego rady powiatu i złożeniu wiązanek pod pomnikiem rozpocznie się w sali kina akademia patriotyczna przygotowana przez uczniów I LO.
W niedzielę, 12 listopada obchody Roku Kościuszki zakończy we włodawskim WDK Przegląd Piosenki Żołnierskiej „Za mundurem panny sznurem”.
Uroczystości organizują wspólnie starosta Andrzej Romańczuk i burmistrz Wiesław Muszyński. (red)