Dzień Patrona w Norwidzie

Wyjątkowo, nie 24 września, czyli w rocznicę urodzin C.K. Norwida, ale dopiero pod koniec lutego obchodziła Dzień Patrona społeczność II LO w Krasnymstawie. Wszystko przez trwający jeszcze po wakacjach remont szkoły.

Dzień patrona rozpoczął się mszą świętą w intencji poety oraz społeczności II LO odprawioną w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Liturgii przewodniczył ks. Roman Skowron. Główne uroczystości odbyły się w zmodernizowanej sali gimnastycznej II LO. Wzięli w nich udział m.in.: Mirosław Księżuk, reprezentujący poseł Teresę Hałas, wicestarosta Marek Nowosadzki, wiceprzewodnicząca rady powiatu Justyna Przysiężniak oraz przewodnicząca komisji oświaty Ewa Nieścior. O twórczości Cypriana Kamila Norwida opowiedziała dyrektor Liceum Anna Antyga. Wicestarosta Nowosadzki przypomniał, że II LO przyjęło Norwida za patrona dokładnie 23 września 1997 r., a od roku 2000 organizowany jest konkurs norwidowski. – Jako nauczyciel tej szkoły uczestniczyłem we wszystkich tych działaniach – mówił. W części artystycznej, przygotowanej pod kierunkiem Ewy Magdziarz, zebrani wysłuchali wierszy i utworów muzycznych ze słowami C. K. Norwida. O dekorację uroczystości zadbała Joanna Szufnara. (kg)