Dziewiąte Dyktando Papieskie

W dziewiątym „Dyktandzie Papieskim” w Zespole Szkół w Woli Uhruskiej rywalizowali uczniowie szesnastu szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W kategorii gimnazjum 1. miejsce zajęła Małgorzata Zarczuk (SP 3 Włodawa), 2. – Alexandra Knap (PG 2 Włodawa), 3. – Katarzyna Ostrowska (SP 7 Chełm). Wyróżnienia otrzymali: Kacper Jachymczak (SP Ruda-Huta), Martyna Dominiczak (PG 2 Włodawa), Michał Musiatowicz (ZS Białka), Marta Skwarek (SP 11 Siedlce).

W grupie uczniów „podstawówek” 1. miejsce zajęła Anna Matczuk (SP Różanka), drugie – Mikołaj Kloc (Sawin), 3. – Jakub Trendak (SP 3 Włodawa). Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Antoniewska (SP Białka), Daria Jeruzalska (SP Sosnówka), Oliwia Łukaszczuk (ZS Sawin), Wiktoria Kaźmiruk (SP Białka).

* * *

Po raz pierwszy konkurs zorganizowano w 2006 roku ustanowionym przez senat Rokiem Języka Polskiego. Gdy Gimnazjum w Woli Uhruskiej otrzymało imię Jana Pawła II i przystąpiło do Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, zrodził się pomysł zorganizowania Diecezjalnego Konkursu Ortograficznego „Dyktando Papieskie”. Pomysłodawczynią takiego konkursu jest Jolanta Kuśmierczyk, która w ostatniej dekadzie wykształciła dziesięciu laureatów i jedenastu finalistów w kuratoryjnych humanistycznych konkursach przedmiotowych.

Autorami tekstów dyktand są pracownicy naukowi UMCS i KUL. Honorowy patronat nad językowymi zmaganiami pełnią: wójt gminy Wola Uhruska Jan Łukasik oraz proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Woli Uhruskiej ks. Józef Kuzawiński. Dyrektor ZS Mirosław Konieczny, występujący w roli gospodarza konkursu, podkreśla edukacyjne znaczenie konkursu oraz fakt integracji środowisk skupionych wokół szkół noszących imię papieża-Polaka.

W organizację dyktand, w kolejnych latach, angażowało się spore grono osób, m.in.: nauczycielka plastyki Teresa Osieleniec, dyrektor Mirosław Konieczny, wicedyrektor Jolanta Szachałaj, koordynatorka i pomysłodawczyni przedsięwzięcia Jolanta Kuśmierczyk, katechetka Marzena Antoniuk, polonistki Lucyna Raczyńska i Ewa Kopycińska, pedagog Gabriela Jankowska oraz Mariola Kędzierawska, Jolanta Kozaczuk, Małgorzata Kosacka, Sławomir Trus, a także pracownicy administracji i obsługi szkoły. (gkj)