E-Uniwersytet Medyczny

W imieniu uczelni umowę podpisał rektor, prof. dr hab. Andrzej Drop. Firmę Comarch Polska S.A. reprezentował wiceprezes zarządu Paweł Prokop

Uniwersytet Medyczny w Lublinie wprowadza Zintegrowany System Informatyczny do zarządzania uczelnią. We wtorek, 12 listopada, uczelnia podpisała umowę na jego wdrożenie z firmą Comarch Polska S.A.


Rozbudową systemu informatycznego największej uczelni medycznej w naszym województwie zajmie się firma Comarch Polska S.A. Umowa obejmuje wdrożenie 9 e-usług: e-rekrutacja, e-student, e-BiK (biznes i kariera), e-Erasmus, e-Konferencje, e-Edukacja, e-Baza wiedzy, e-Antyplagiat i e-Komunikator, elektroniczny obieg dokumentów, czyli wdrożenie platformy obiegu dokumentów oraz upgrade technologiczny posiadanego przez Uniwersytet systemu EGERIA. Środki na realizację umowy pochodzą z dwóch projektów realizowanych przez uczelnię, dzięki wsparciu Unii Europejskiej. (EM.K.)