Edukacja włączająca

Konferencja w SP nr 28 w Lublinie

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Kuratorium Oświaty w Lublinie zorganizowało konferencję dotyczącą wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechniania edukacji włączającej. Spotkanie dla dyrektorów szkół i nauczycieli odbyło się 5 grudnia w budynku SP nr 28 w Lublinie. To jedna z cyklu 16 wojewódzkich konferencji finansowanych przez MEN.


Dla kogo nauczanie indywidualne a dla kogo edukacja w szkole ?
– Na terenie całego województwa lubelskiego jest ponad 7 tysięcy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczących się w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. Z tej grupy 4 tysiące uczniów uczy się w szkołach ogólnodostępnych – wyjaśnia Elżbieta Barańska, dyrektor Oddziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania Kuratorium Oświaty w Lublinie. – Decyzję o tym, gdzie dziecko będzie spełniało obowiązek szkolny, podejmują rodzice – dodaje.
Ministerstwo Edukacji Narodowej obserwuje że liczba dzieci m.in. z niepełnosprawnościami w szkołach ogólnodostępnych się zwiększa, dlatego wprowadza zmiany, które mają ułatwić im adaptację w nowych warunkach. – Zależy nam na tym, by nie izolować dzieci. Chcemy by uczniowie dorastali społecznie i mogli się później odnaleźć w pracy, w zawodzie – – mówi Joanna Wilewska, dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN. – O edukacji włączającej mówimy od 20 lat., ale dotychczasowe przepisy prawa raczej wyłączały uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tacy uczniowie ze swoimi rówieśnikami spotykali się tylko na przerwach. Do tej pory byli edukowani w oparciu o dwa orzeczenia: o potrzebie kształcenia specjalnego i o potrzebie nauczania indywidualnego. Były dla nich organizowane zajęcia edukacyjne w szkole, ale w odrębnych klasach. MEN chodzi o to, by uczniowie spotkali się w jednej klasie – dodaje.
Indywidualne nauczanie nie znika, ale będzie skierowane przede wszystkim do tych dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły. – To są różne sytuacje: choroby, stany powypadkowe, złamana ręka itd. Orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego nie może być związane ze specjalnymi potrzebami w zakresie niepełnosprawności – wyjaśnia Joanna Wilewska. MEN zapowiada również, że nowe podręczniki dla uczniów zawierać będą materiały wspomagające nauczycieli uczących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wkrótce pojawi się podręcznik do nauki języka migowego.

Integracja w praktyce

Edukacja łącząca podczas lekcji w szkole uczniów niepełnosprawnych z ich rówieśnikami od wielu lat z powodzeniem prowadzona jest w Szkole Podstawowej nr 28. Mieszcząca się w centrum osiedla Skarpa szkoła z oddziałami integracyjnymi to przykład wieloletniej dobrej praktyki w kierunku integracji. – Pierwszy oddział integracyjny w naszej szkole powstał w 1998 roku. W chwili obecnej w szkole uczy się 73 uczniów niepełnosprawnych. Nie są to tylko dzieci, które uczą się w klasach integracyjnych. W międzyczasie do szkoły zapisywane były dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeżeli ich dysfunkcje lub brak miejsca uniemożliwiały im naukę w klasie integracyjnej, umieszczaliśmy takie dziecko w klasie ogólnej, nawet nie nazywając tego jeszcze edukacją włączającą – wyjaśnia Marek Błaszczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 z oddziałami integracyjnymi. – Mamy doskonałych nauczycieli, którzy świetnie pracują z dziećmi. Jednym z takich pozytywnych przykładów jest uczeń z klasy integracyjnej, który był laureatem wszystkich konkursów przedmiotowych, jakie były organizowane w szkole. To chyba pierwszy taki przypadek w całym województwie. Mamy też niepełnosprawnego ucznia, poruszającego się na wózku inwalidzkim, absolwenta pierwszej integracyjnej klasy z 1998 roku, który obecnie trenuje w bokserskiej kadrze narodowej. Są w naszej szkole klasy integracyjne, które miały najwyższe wyniki w nauce. Barier nie ma, a ogólny wynik jest efektem współpracy między rodzicami, nauczycielami a uczniami. Wokół nas, wszędzie, gdzie spojrzymy, są ludzie nazywani niepełnosprawnymi. Musimy nauczyć się społecznie współpracować ze wszystkimi. Naszych dzieci nie dziwi obecność ich rówieśników na wózkach. Jak potrzebują pomocy, to sobie pomagają – dodaje dyrektor. Uczniowie niepełnosprawni mają mieć w szkołach takie same warunki jak pozostali – zapowiada Ministerstwo Edukacji Narodowej. Trwają szkolenia dyrektorów i nauczycieli, którzy przygotowują się do zmian wprowadzonych we wrześniu przez MEN. (EM.K.)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here