Ekologiczne Fajsławice

Złożony jeszcze w 2019 r. przez gminę Fajsławice projekt w ramach konkursu „Energia przyjazna środowisku” otrzymał właśnie dofinansowanie. Dzięki temu powstanie grubo ponad 100 instalacji fotowoltaicznych, a także kotły na biomasę i kolektory słoneczne.

Kilka dni temu gmina Fajsławice podpisała umowę na dofinansowanie projektu, którego wartość wynosi 3,8 mln zł, a dotacja 2,2 mln zł. – Celem głównym projektu jest upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Fajsławice – mówi Aleksandra Granat z urzędu gminy Fajsławice.

– Realizacja projektu przyczyni się do dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej, przez co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gminy. Zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej oraz wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej z OZE spowoduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, przyczyniając się bezpośrednio do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i poprawy jego jakości – dodaje.

Realizacja projektu ma też poprawić komfort życia mieszkańców m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej oraz podniesie atrakcyjność społeczno-gospodarczą gminy. W ramach projektu na terenie gminy Fajsławice zostanie zainstalowanych łącznie 284 instalacje OZE, w tym: 169 instalacji fotowoltaicznych 46 instalacji pomp ciepła, 24 instalacje kotłów na biomasę oraz 45 kolektorów słonecznych. (k)