Eksponaty wróciły do muzeum

Do siedziby Muzeum Ziemi Chełmskiej wróciło po konserwacji 25 zabytków. Będą tworzyć ekspozycję pod nazwą „Chełm jest jego imię… Dzieje miasta od X do XX wieku”.

Konserwację 25 eksponatów udało się przeprowadzić dzięki dotacji przyznanej Muzeum Ziemi Chełmskiej na realizację zadania pod nazwą „Chełm jest jego imię…Dzieje miasta od X do XX wieku”. Częścią tego projektu będzie planowana w tym roku stała wystawa, prezentująca historię Chełma od czasów przedmiejskich do przełomu ustrojowego 1989 roku. Część zabytków, które mają tę ekspozycję, a które poddano konserwacji była uszkodzona, pożółkła, poplamiona.

Konserwacji poddano czternaście archiwaliów sporządzonych na papierze, dwa dokumenty wykonane na pergaminie, cztery zabytki z metalu, jeden z kamienia oraz cztery z tkaniny. Chodziło o przywrócenie im walorów ekspozycyjnych, ochronę przed degradacją. Muzeum nie posiada pracowni konserwatorskiej, dlatego przeprowadzenie prac zlecono firmom zewnętrznym. Przeznaczone do konserwacji eksponaty wykonane były z różnych materiałów, dlatego prace prowadziły różne pracownie konserwatorskie.

W Muzeum informują, że zabiegom poddano jedne z najcenniejszych zabytków znajdujących się w chełmskich zbiorach muzealnych. Wśród nich był dokument datowany na 1651 rok. To poświadczenie przyjęcia w depozyt obrazu Matki Boskiej Chełmskiej z katedry unickiej w Chełmie przez króla Jana Kazimierza, z podpisem króla oraz sekretarza Alberta Kadzidłowskiego, opatrzony wielką pieczęcią koronną.

Innym cennym rękopisem przekazanym do konserwacji była „Lustracja starostwa chełmskiego” z roku 1789, którego odpis sporządzony w 1796 roku przepisano na papierze ze znakiem wodnym w 1825 roku. Do prac konserwatorskich wybrano też list króla Stanisława Augusta z 1790 roku do kasztelana chełmskiego Wojciecha Poletyły (który od 1790 roku był właścicielem majątku w Wojsławicach) oraz kilka dokumentów z uroczystości koronacyjnych cara Mikołaja I na króla polskiego, m.in.: zaproszenie dla kasztelana Jana Poletyły.

Konserwacji poddano też jeden z najcenniejszych starodruków chełmskich, dzieło biskupa unickiego Maksymiliana Ryłło, wydane w Berdyczowie w 1782 roku pt. „Koronacya Cudownego Obrazu Nayswietszey Maryi Panny w Chełmskiey Katedrze 1765”. Z okresu II wojny światowej szczególnie unikatowa jest kolekcja chełmskich ogłoszeń okupacyjnych z lat 1939-1944. Były to wydawane w formie plakatów obwieszczenia i rozporządzenia lokalnych cywilnych i wojskowych oraz policyjnych władz i instytucji niemieckich oraz polskich. Drukowane w drukarni „Zwierciadło” na ulegały procesom zniszczenia. Wiele pracy poświęcono konserwacji eksponatów z pergaminu. Prace nad zwojem Tory będą kontynuowane w tym roku.

Spośród militariów przeznaczonych do prac konserwatorskich wybrano 4 eksponaty, które odnaleziono podczas prac archeologicznych i badań terenowych. Konserwacji poddano ostrze lancy z okresu powstania styczniowego, które odnalezione zostało na terenie jednej z największych potyczek powstańczych na ziemi chełmskiej – bitwy stoczonej w 1863 r. pod Malinówką koło Chełma. Innym wybranym artefaktem był zbiór fragmentów pocisku rakietowego V-2, który spadł w lesie niedaleko Petryłowa (gm. Sawin). Do muzeum powróciła także odrestaurowana XIX-wieczna tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Wojciecha Węgleńskiego Kasztelana Chełmskiego.

Muzeum informuje też, że przeprowadzono konserwację, m.in.: sztandarów z okresu międzywojennego, organizacji działających w Chełmie (Sztandar Związku Inwalidów Wojennych RP Powiatowe Koło Chełm z 1930 roku oraz sztandar III Żeńskiej Drużyny Harcerskiej w Chełmie z 1923 roku), proporczyka z okresu powstania styczniowego (1863 rok). Wykonany z dwu kawałków płótna w białym i czerwonym kolorze z wyszytym napisem „Boże Błogosław” jest jedną z bezcennych pamiątek zrywu patriotycznego Polaków w walce o niepodległość.

Wszystkie eksponaty będzie można obejrzeć na wystawie „Chełm jest jego imię…”. Zadanie realizowane jest dzięki dotacji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanego z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa. (opr. mo, fot. Muzeum Ziemi Chełmskiej)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here