Eldorado u marszałka

Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego jest hojnym pracodawcą.

W ubiegłym roku przyznał swoim urzędnikom nagrody w łącznej wysokości 6,5 mln złotych. Marszałek tłumaczy, że większość tej kwoty pochodzi ze środków unijnych.

– Nie oceniamy samych nagród. Uważamy jednak, że informacja o nich powinna być jawna, z podaniem wszystkich pracowników – mówi Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności, która złożyła w tej sprawie wniosek o udostępnienie informacji publicznej. – Z uzyskanych informacji wynika, że najwyższą, wynoszącą 56 tysięcy złotych kwotę nagrody otrzymał pracownik nie pełniący funkcji publicznych. 56 tysięcy złotych to również kwota, jaką w sumie otrzymało 90 najniżej nagrodzonych pracowników – wylicza K. Jakubowski.

Marszałek Jarosław Stawiarski jest zatem bardzo hojnym pracodawcą. W 2019 roku Urząd Marszałkowski przyznał nagrody 1133 pracownikom. Łączna kwota przyznanych w ubiegłym roku nagród to 6,5 mln złotych. – To prawda. 6,5 mln złotych zostało wydatkowanych za 2019 rok na nagrody dla prawie 1200 pracowników. Tylko te 6,5 mln złotych to nie są wszystkie pieniądze z budżetu województwa. Tak naprawdę z budżetu województwa pochodzi tylko 2,5 mln złotych. 4 mln złotych pochodzą ze środków unijnych – tłumaczył marszałek Jarosław Stawiarski na specjalnie zorganizowanej wideokonferencji. Dodał, że 4 mln przyznano pracownikom wdrażającym Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. – Bardzo często zadania wykonywane w ramach RPO wykraczały poza standardowe obowiązki. Pod koniec 2018 roku groziła nam realna utrata środków z RPO. Dzięki przyspieszeniu prac nie straciliśmy 574 mln złotych dla Lubelszczyzny – przekonywał marszałek.

Najczęstszym uzasadnieniem przyznawanych nagród było „zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne i dokładne wykonywanie powierzonych zadań”. Takie uzasadnienie wydawano w przypadku 363 osób. Z kolei 181 razy przyznanie nagród tłumaczono „zaangażowaniem w pracę oraz podnoszeniem jej efektywności, wykonywaniem zwiększonej ilości zadań związanych z realizacją projektów”.

Nagrody wypłacone w 2019 r. wybranym pracownikom UMWL w Lublinie pełniącym funkcje publiczne oraz pracownikom, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie wnioskowanej informacji:

Zbigniew Załoga, sekretarz województwa: 45 tysięcy złotych (za osiągnięcia w pracy zawodowej, wzorowe i godne naśladowania wypełnianie obowiązków, przejawianie inicjatywy i zaangażowanie w pracę oraz za podnoszenie jej efektywności i jakości, jak również pełną dyspozycyjność)

Elżbieta Mocior, skarbnik województwa: 45 tysięcy złotych (za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, wprowadzanie szeregu innowacji, jak również ogromne zaangażowanie w rozliczenie projektów unijnych)

Piotr Grabarczyk, dyrektor departamentu kontroli i audytu wewnętrznego: 28,5 tysiąca złotych (za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wzorową organizację pracy departamentu i wykonywanie zadań przekraczających podstawowy zakres obowiązków)

Ewa Płocica-Poślednik, zastępca dyrektora departamentu zdrowia i polityki społecznej: 25 tysięcy złotych (za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wzorową organizację pracy)

Marta Siek, p.o. z-cy dyrektora departamentu kontroli: 23,5 tys. złotych (za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wzorową organizację pracy Departamentu i wykonywanie zadań przekraczających podstawowy zakres obowiązków).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here