Elektrociepłownia Wrotków się modernizuje

Elektrociepłownia na Wrotkowie unowocześnia się i zwiększa swoje moce energetyczne

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Lublinie, należąca do Grupy Kapitałowej PGE, przeprowadziła kompleksowy remont bloku gazowo-parowego. To część programu modernizacyjnego, na który tylko w ubiegłym roku przeznaczono 28 mln zł. PGE zapowiedziało, że rezygnuje z planów rozbudowy elektrowni Wrotków o dodatkowy blok energetyczny opalany słomą, przeciwko czemu protestowali okoliczni mieszkańcy. Kolejne kotły jeśli będą powstawały będą opalane gazem.


Kluczowym celem modernizacji bloku gazowo-parowego było usprawnienie działania turbiny gazowej, stanowiącej najważniejsze miejsce, niejako „serce” całego bloku. Turbina zyskała nowe podzespoły, które usprawnią jej działanie (tzw. łopatki projektowane w technologii 3D). Dzięki modernizacji uda się zmniejszyć ilości zużywanego przez elektrociepłownię gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej i ciepła na potrzeby mieszkańców Lublina o ponad 5 milionów m3 (jest to ilość gazu wystarczająca do zaspokojenia rocznych potrzeb około 2500 domów jednorodzinnych).

– Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków zaspokaja ponad połowę potrzeb grzewczych miasta. Co więcej, jest ona także gwarantem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla Lublina, gdyż jej moc elektryczna w pełni pokrywa maksymalne zapotrzebowanie całego miasta – mówi Paweł Okapa, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków.

W dalszych planach elektrociepłowni Wrotków jest zastąpienie szczytowych kotłów wodnych opalanych węglem kotłami opalanymi ekologicznym gazem ziemnym. PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków jest największym producentem energii elektrycznej i cieplnej na Lubelszczyźnie. Jej moc elektryczna, według stanu na koniec października ubiegłego roku wynosiła 247 MWe a moc cieplna – 592 MWt.

PGE zapowiedziała, że rezygnuje z planów budowy na Wrotkowie bloku opalanego słomą. Spółka przed kilkunastoma miesiącami wystąpiła do miasta o zgodę na tę inwestycję, co spotkało się z protestami mieszkańców Wrotkowa i sąsiednich dzielnic. Urząd wydał negatywną decyzję, ale PGE się od niej odwołała.

Teraz problem się rozwiązał. Spółka stwierdziła, że pozyskiwanie energii ze spalania słomy będzie jednak nieopłacalne i ewentualne dalsze zwiększenia mocy przez elektrociepłownię na Wrotkowie będzie realizowane w oparciu o kotły opalane gazem. (EM.K.)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here