Elektroniczne skierowania

Od 8 stycznia 2021 r. skierowania do lekarza specjalisty, na niektóre badania czy do szpitala są wystawiane w postaci elektronicznej. To czterocyfrowy kod, który pacjent dostaje SMS-em lub mailem i ma go podać w poradni specjalistycznej lub szpitalu. Papierowe skierowanie, tj. wydruk, będzie wystawiane w wyjątkowych przypadkach.

Podczas wizyty u lekarza e-skierowanie wystawi on w systemie informatycznym. Ma ono formę czterocyfrowego kodu, który pacjent może otrzymać w postaci SMS-a lub e-maila z plikiem zawierającym potrzebne informacje. Aby otrzymać e-skierowanie w postaci SMS-a lub e-maila, należy się zalogować na swoje Internetowe Konto Pacjenta. W wyjątkowych sytuacjach, np. braku dostępu do internetu, skierowanie może być wystawione w formie papierowej, tj. wydruku, który także będzie zawierał kod skierowania oraz podpis lekarza.

– Jesteśmy przygotowani do wdrożenia e-skierowań, a działa to na podobnej zasadzie jak e-recepty – mówi Mariusz Żabiński, dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie. – Pacjent nie dostaje skierowania do konkretnej placówki, tylko sam ją wybiera, bo w e-skierowaniu zawarta jest informacja o rodzaju poradni, do której ma się zgłosić.

Po otrzymaniu e-skierowania pacjent może się zapisać na konsultację specjalistyczną lub badanie telefonicznie, podając kod oraz numer pesel. Jeśli pacjent zapisuje się osobiście, też podaje swój pesel i pokazuje w rejestracji konkretnej poradni e-mail z informacją o skierowaniu lub SMS z kodem.

Nie trzeba już będzie dostarczać skierowania osobiście w terminie 14 dni (wystarczy rejestrując się osobiście lub telefonicznie podać 4-cyfrowy kod i pesel). W ten sposób mają zmniejszyć się kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku placówek na podstawie jednego skierowania. Po dokonaniu pierwszego zapisu e-skierowanie zostanie automatycznie przypisane do placówki i nie będzie można go jednocześnie zarejestrować w innej. Na stronie internetowej pacjent.gov.pl podano, na jakie świadczenia wystawiane są e-skierowanie.

Są to: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, z wyjątkiem porady w zakresie logopedii; leczenie szpitalne; badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, w tym przypadku także te, które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ; rezonans magnetyczny; badanie endoskopowe przewodu pokarmowego; badanie echokardiograficzne płodu. E-skierowanie nie jest wystawiane na leczenie w uzdrowisku lub sanatorium, programy lekowe, rehabilitację i do szpitala psychiatrycznego. W tych przypadkach pacjent dostaje skierowanie w postaci papierowej. (opr. mo)