Europoseł gani marszałka

Europoseł i lider lubelskich ludowców, Krzysztof Hetman zganił władze województwa za ślamazarną pracę nad Regionalnym Programem Operacyjnym i uruchomieniem unijnych pieniędzy. Marszałek Jarosław Stawiarski z PiS uspokaja i zapewnia – Prace nad nowym RPO 2021-2027 prowadzone są zgodnie z harmonogramem rekomendowanym przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.


– Najwyższy czas, żeby zarząd województwa lubelskiego wziął się do pracy i uruchomił pieniądze unijne, na które czekają przedsiębiorcy i samorządy – grzmiał podczas specjalnie zwołanej w poniedziałek konferencji prasowej Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego. – Czas płynie, a póki co na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 wiemy niewiele. Prace nad najważniejszym dokumentem są wyjątkowo mozolne. Nie odbywają się żadne konsultacje. Przedsiębiorcy nie wiedzą nawet, które branże będą mogły uzyskać wsparcie. Samorządowcy nie znają poziomu dofinansowania na jaki będą mogli liczyć. Wygląda to tak, jakby zarząd województwa nie wiedział co ma robić – mówił K. Hetman.

Europoseł zarzucił marszałkowi województwa, że kompletnie lekceważy przygotowanie RPO. – Te pieniądze są podstawowym źródłem finansowania projektów infrastrukturalnych, wsparciem dla przedsiębiorców i samorządowców.

Hetman wskazuje również inne zaniedbania urzędu marszałkowskiego. – Marszałek nie jest przygotowany do korzystania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, którego budżet wynosi 3,5 mld euro – komentuje. To całkiem nowe źródło finansowania, z którego będzie mogło skorzystać tylko sześć regionów w Polsce w tym województwo lubelskie. Będą to środki zarówno dla przedsiębiorców, jak i samorządów, związane z nową polityką Unii w zakresie transformacji energetycznej. Biorąc pod uwagę gigantyczne ubóstwo energetyczne w województwie lubelskim skandalem byłoby nieprzygotowanie Lokalnego Planu Transformacji, do którego zobowiązany jest zarząd województwa lubelskiego, a który jest warunkiem podstawowym aby uzyskać wsparcie z tego nowego funduszu – powiedział Hetman.

W szczególny sposób zwrócił również uwagę na podział środków z Regionalnego Programu Operacyjnego uwzględniający samorządy powiatowe. – To moja propozycja dla Zarządu Województwa. Jako marszałek w poprzednim RPO wprowadziłem oddzielną pulę środków dla miast powiatowych. Teraz należy zrobić kolejny krok i 30% RPO (2 mld 233 mln zł) przeznaczyć na powiaty, tak aby same mogły decydować o tym na co zostaną przeznaczone pieniądze – tłumaczy. – To samorządowcy najlepiej znają potrzeby swoich mieszkańców i poszczególnych gmin. W porozumieniu z nimi oraz włączając samorządy gminne a także partnerów społecznych i gospodarczych mogliby decydować na co przeznaczyć środki. To byłaby gwarancja trafionych inwestycji. System byłby prosty i obejmował wszystkie powiaty ziemskie z terenu województwa lubelskiego, a pula 30% środków byłaby podzielona według liczby mieszkańców – mówił Hetman.

Jarosław Stawiarski, marszałek woj. lubelskiego do „zarzutów” europarlamentarzysty odniósł się w wydanym dzień później (9 lutego) oświadczeniu. Zapewnił w nim, że prace nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 prowadzone są zgodnie z harmonogramem rekomendowanym przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jarosław Stawiarski poinformował, że do 22 lutego trwają konsultacje projektu Umowy Partnerstwa podczas, których wszyscy w tym przedsiębiorcy, gminy i powiaty z terenu województwa lubelskiego mogą zgłaszać uwagi/propozycje. Powyższy, uzgodniony dokument będzie miał wpływ na kształt wsparcia unijnego dla beneficjentów z terenu województwa lubelskiego.

Marszałek przypomniał także, że założenia nowego RPO dla Lubelskiego zostały przedstawione podczas regionalnych konsultacji Umowy Partnerstwa, które miały miejsce 29 stycznia. Podczas tego spotkania zaprezentowano cele strategiczne, a także osie priorytetowe, przewidywane obszary wsparcia czy typy projektów. Każdy z uczestników i obserwatorów miał możliwość zadawania pytań – czytamy w oświadczeniu.

Odnosząc się do podziału środków z RPO uwzględniającego samorządy powiatowe Stawiarski podkreślił, że w nowej perspektywie finansowej Zarząd Województwa postawi na prawdziwy zrównoważony rozwój całego regionu. – Obecnie projektowane jest wsparcie dla 17 tzw. Miejskich Obszarów Funkcjonalnych obejmujących łącznie 72 gminy oraz 5 powiatów, co stanowi milowy krok w kierunku wsparcia samorządów z terenu województwa lubelskiego – napisał dodając, że informacje o stanie prac nad programem, spotkaniach z Komisją Europejską oraz materiały dodatkowe są na bieżąco zamieszczane w Aktualnościach na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl oraz w mediach społecznościowych. LK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here