Fajne ferie w Lublinie

Ferie szkolne w naszym województwie rozpoczynają się dopiero 11 lutego, ale już ruszają zapisy na zajęcia w ich trakcie w Lublinie. Na cieszącą się popularnością akcję „Zimy w Mieście” zapraszają m.in. DDK „Bronowice”, DDK „Węglin”, DDK „Czuby Południowe” i Muzeum Wsi Lubelskiej.


Węglin i Czuby

Zapisy na F2, czyli Fajne Ferie na Węglinie, prowadzone będą w tym roku drogą mailową, zapisy ruszają od 28 stycznia (od godziny 8.00 do 1 lutego 2019 r. do godziny 15.00) pod adresem mailowym: zajecia@ddkweglin.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, wiek oraz PESEL dziecka a także klasę i nazwę szkoły, do której uczęszcza.

Niezbędne jest też podanie imienia i nazwiska rodzica lub opiekuna prawnego i numeru telefonu kontaktowego oraz numeru turnusu, którego dotyczy zgłoszenie. W tytule maila należy wpisać „F2, czyli Fajne Ferie na Węglinie 2019”. W tym roku na Węglinie zaplanowano dwa turnusy: 11-15 luty oraz 18-22 luty.

Zajęcia będą odbywać się w godzinach 9.00-15.00. Koszt udziału to 70 zł. od dziecka. W ramach opłaty dzieci mają zapewnione: opiekę kadry instruktorskiej, materiały warsztatowe i ubezpieczenie. Jedzenie mogą przynieść we własnym zakresie.

W ramach ferii przewidziano warsztaty artystyczne dla uczniów klas I-VI, zainteresowanych rozwojem umiejętności w takich dziedzinach, jak muzyka, plastyka, ruch sceniczny i teatr. Uczestnicy każdego turnusu stworzą inscenizację fragmentów utworu „Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy.

Na Czubach Południowych, w Dzielnicowym Domu Kultury również odbędą się dwa turnusy ferii: turnus I – 11-15 luty, turnus II – 18-22 luty. Uczniowie klas I-VI szkół podstawowych od 9.00 do 15.00 poznawać będą zasady filmów poklatkowych i animacji. Koszt udziału to również 70 zł. od dziecka. Zasady zapisu i udziału są analogiczne jak na Węglinie. Organizatorzy przyjmują zgłoszenia mailowe: pod adresem zajecia@ddkczubypoludniowe.pl. Zapisy będą prowadzone od 28 stycznia 2019 r. do 1 lutego 2019 r.

Bronowice

DDK „Bronowice” zaprasza na ferie w ramach „Zimy w mieście”. W tym roku w trzech filiach tej placówki, na Bronowicach, Kośminku i Tatarach przewidziano 180 miejsc. Zapisy na zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat (warunkiem udziału jest ukończenie I klasy szkoły podstawowej) prowadzone będą od 28 stycznia, od godziny 8.00 w formie elektronicznej (on-line na stronie internetowej www.ddkbronowice.pl).

Zaplanowano organizację dwóch turnusów: I 11-15 luty oraz 18-22 luty. Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9.00-15.00 ( wyżywienie we własnym zakresie). W programie ferii m.in. zajęcia ruchowe, warsztaty bębniarskie, zajęcia plastyczne, warsztaty taneczno-ruchowe i bal – niespodzianka. Podczas zajęć dzieci wyruszą w podróż z Panem Czasosławem – bohaterem bajki „Podróże z Histofonem. Stacja Lublin”. Poznają najważniejsze fakty z historii Lublina, przyjrzą się jego kulturze oraz wsłuchają się w tradycyjne dźwięki miasta.

Ferie w Muzeum Wsi Lubelskiej

Do wspólnego spędzenia czasu podczas ferii zaprasza też Muzeum Wsi Lubelskiej. Propozycje skansenu to m.in. zajęcia muzealne w formie warsztatów teatralnych, gier i zabaw, a także ognisko oraz przejażdżki saniami. Dodatkowo w muzeum przez całe ferie prowadzone będą spotkania z historią i tradycją dla grup zorganizowanych.

Koszt zajęć w ramach akcji „Hej, Zima!” to 12 zł. za osobę. W programie jest np. spotkanie z teatrzykiem cieni, połączone z opowieścią o dawnym spędzaniu czasu w trakcie zimowych wieczorów. Dodatkową atrakcją są ogniska z przejażdżkami. Rezerwacja zajęć pod numerem telefonu: (81) 533 85 13 wew. 18, 533-803-706.

Pozostałe informacje o feriach organizowanych w ramach akcji „Zima w mieście” w kolejnych numerach „Nowego Tygodnia”.

Emilia Kalwińska