Farma słoneczna MPWiK gotowa

Instalację tworzą 6552 panele monokrystaliczne rozmieszczone na obszarze ok. 4 hektarów
Instalację tworzą 6552 panele monokrystaliczne rozmieszczone na obszarze ok. 4 hektarów

Oficjalnie zakończyła się budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów”. Teraz energia ze źródeł własnych zaspokoi aż 70 procent ogólnego zapotrzebowania oczyszczalni.


– To największa w Polsce, wybudowana przez firmę wodociągową, elektrownia fotowoltaiczna – podkreśla Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Inwestycja kosztowała około 8,1 mln złotych brutto. Zwrot kosztów nastąpi najpóźniej w ciągu 6-7 lat. Sławomir Matyjaszczyk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oszacował, że roczne oszczędności z tytułu niezakupienia energii od dostawców zewnętrznych wyniosą ok. 850 tys. zł. – Bierzemy pod uwagę przewidywaną roczną produkcję energii w instalacji fotowoltaicznej w wysokości 2050 MWh oraz aktualne ceny zakupu energii elektrycznej na rynku. W przypadku utrzymywania się w naszym kraju trendu wzrostowego cen w najbliższych latach, oszczędności będą odpowiednio większe – tłumaczy prezes. Po uruchomieniu elektrowni fotowoltaicznej energia ze źródeł własnych zaspokoi ok. 70 proc. ogólnego zapotrzebowania oczyszczalni.

Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” ruszyła pod koniec stycznia tego roku. Instalacja jest złożona z 6552 tzw. paneli monokrystalicznych rozmieszczonych na obszarze ok. 4 hektarów. Stalowa konstrukcja nośna waży prawie 102 tony. Wykonawcą inwestycji na zlecenie MPWiK była lubelska firma Taylor.

Jak działa elektrownia? – Przemiana energii słonecznej w elektryczną polega na tym, że cząstki promieniowania słonecznego padające na płytkę krzemową, z których wykonane są panele fotowoltaiczne, wybijają elektrony z ich pozycji na płytce i zmuszają je tym samym do ruchu. Ukierunkowany ruch elektronów w płytce krzemowej to wytworzona energia elektryczna – wyjaśnia technologiczne niuanse Magdalena Bożko, rzecznik prasowy MPWiK.

Budowa elektrowni to kolejny etap realizowanej przez MPWiK strategii, która zakłada maksymalne wykorzystanie energii własnej. – Już od 2000 roku wykorzystujemy biogaz, pozyskiwany z fermentacji osadów ściekowych, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej – dodaje M. Bożko. GR