Ferie – czas zabawy i wycieczek

(24 stycznia) Wielką uroczystością zakończyły się zajęcia sportowo-rekreacyjne zorganizowane przez MOSiR we Włodawie w okresie zimowych ferii. Teresa Zaleńska-Sak – dyrektor MOSiR we Włodawie i Andrzej Antoniszewski – prezes UKS wręczyli na zakończenie wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy i słodycze.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie wraz z UKS po raz kolejny zorganizowały w czasie przerwy szkolnej zajęcia dla dzieci. Z takiej formy aktywnego wypoczynku skorzystały dzieci w wieku 8-12 lat. Tegoroczna oferta obejmowała zajęcia rekreacyjno-sportowe na mosirowskich obiektach oraz wyjazdy do aquaparku w Lublinie, Zimowego Miasteczka na Stadionie Narodowym i do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Oprócz walorów poznawczych, zabawowych i zdrowotnych zadbano też o edukację w zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa na drodze, pierwszej pomocy, uzależnień oraz promowania zdrowego stylu życia.

Zajęcia dofinansowane były przez Urząd Miejskich we Włodawie w ramach „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.

MOSiR dziękuje Wiesławowi Muszyńskiemu – burmistrzowi Włodawy, Zarządowi UKS MOSiR, Sławomirowi Borkowskiemu – komendantowi Straży Miejskiej i bryg. Pawłowi Basajowi – komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie. (-)