Ferie w Hannie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie i Gminna Biblioteka Publiczna w Hannie zapraszają dzieci do wspólnej zabawy podczas ferii zimowych. Zajęcia organizowane będą od wtorku do piątku w godzinach 10 – 15.


Każdy dzień ferii zaczynać się będzie od zabaw i zajęć literacko-plastycznych w bibliotece. Nie zabraknie też zajęć plastycznych (lepienie z plasteliny, kolorowanki, witraże, czy lepienie z masy solnej), kulinarnych, konkursów i gier zespołowych, czy zajęć tanecznych i ruchowych. Przez cały okres trwania zimowiska uczestnikom udostępniane są stoły do bilardu i tenisa stołowego oraz do gier stolikowych. Ferie zakończy wielki bal karnawałowy, na który przebrania uczestnicy zimowiska przygotowują własnoręcznie podczas zajęć. (b)