Frajda na półkoloniach

84 dzieci uczestniczyło w półkoloniach letnich, organizowanych z inicjatywy Tadeusza Górskiego, burmistrza Rejowca.

Najmłodszym frajdę sprawiły wycieczki m.in. do Muzeum Wsi Lubelskiej, Poleskiego Parku Narodowego, Farmy Iluzji, Rancza Budrysa, Aqua Parku. Były zajęcia plastyczne, organizowane we współpracy z galerią dziecięcą „Pokusa” w Chełmie, a także wizyta w chełmskim kinie. (red)