Fundusze unijne pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii

Pandemia koronawirusa zmieniła nie tylko nasze codzienne życie, ale wpłynęła też na kondycję polskich przedsiębiorstw. Prężnie działające ponad rok temu firmy, mierzą się dziś z przestojami związanymi z covidowymi obostrzeniami. Zyski są znacznie niższe, a koszty bieżącej działalności pozostały. I tutaj z pomocą ruszyły programy finansowane ze środków Funduszy Europejskich.

Wsparcie dla przedsiębiorców realizowane przez urzędy pracy w ramach Tarczy antykryzysowej, to ponad 144 mln zł,  z czego blisko 123 mln zł stanowią  środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). Pozwoliło to, do tej pory na uchronienie ponad 32 tys. miejsc pracy w województwie lubelskim.

Pakiet pomocowy

Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, mogli składać wnioski do powiatowych urzędów pracy w naszym regionie. W Rykach było to łącznie 340 wniosków, co ostatecznie pozwoliło na dofinansowanie wynagrodzeń 642 pracowników i wsparcie 207 przedsiębiorców niezatrudniających pracowników. Jak zaznacza Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

w Rykach Piotr Gałkowski – W powiecie ryckim stopa bezrobocia na koniec stycznia i grudnia 2020 roku była taka sama i wynosiła 7,5 proc. Duża w tym zasługa tarczy antykryzysowej, czyli pakietu pomocowego skierowanego do przedsiębiorców, mającego im pomóc w zachowaniu płynności finansowej.

Z kolei Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie, w ramach Tarczy Antykryzysowej, udzielił pomocy w wysokości blisko 5,5 mln zł, gdzie mimo pandemii koronawirusa, stopa bezrobocia pozostała bez zmian i na koniec lutego wynosiła 4,9 proc.

Kolejnego wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej w 2020 roku udzielił przedsiębiorcom z terenu powiatu lubelskiego Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w 2020 roku na kwotę ponad 45 mln zł. – Znaczna część przedsiębiorców skorzystała ze wsparcia przy pierwszej fali koronawirusa, co miało wpływ na ilość złożonych wniosków w 2021 roku, ponieważ ustawa antycovidowa przewiduje jednokrotne skorzystanie z pożyczek, dofinansowania do wynagrodzeń, czy kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – tłumaczy dyrektor Grażyna Gwiazda.

Jak dysponowane były środki?

Fundusze przekazywane były przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie do poszczególnych urzędów pracy na zadania związane z 3 instrumentami z Tarczy antykryzysowej:

  • dofinansowaniem wynagrodzeń dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
  • dofinansowaniem kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych,
  • dofinansowaniem wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Ważne dla przedsiębiorców

Co ważne, w przypadku dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw, wprowadzono możliwość ponownego skorzystania z nich dwu lub trzykrotnie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności (decyduje przeważające PKD). Na koniec marca w PUP w Lublinie podpisano ponad 1400 umów na kwotę ponad 4 mln zł, a to stanowi 66 proc. limitu. Dlatego zachęcamy pracodawców i przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z oferowanego wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej do składania wniosków.

Wszelką niezbędną dokumentację należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy (PUP), właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Ministerstwo zachęca do składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej w formie elektronicznej na stronie praca.gov.pl.

Lubelskie Fundusze Europejskie
Dowiedz się więcej na:
rpo.lubelskie.pl
FB LubelskieFunduszeEuropejskie

tekst zewnętrzny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here