Gaudeamus igitur zabrzmiało w Lublinie

Studenci wrócili do Lublina. Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny i Politechnika Lubelska uroczyste inauguracje roku akademickiego 2019/2020 mają już za sobą. Na UMCS Gaudeamus igitur tradycyjnie zabrzmi 23 października, a na KUL, w trzecią niedzielę października. W sumie na wszystkich lubelskich uczelniach w tym roku akademickim będzie studiować ponad 50 tysięcy żaków.


Pierwsi do nauki ruszyli przyrodnicy

Jako pierwszy, bo już 30 września, nowy rok akademicki oficjalnie zainaugurował Uniwersytet Przyrodniczy. Naukę zaczęło tu ponad 8 tys. studentów, w  tym 2,5 tys. na pierwszym roku. Po raz pierwszy świeżo upieczeni studenci podczas immatrykulacji nie dostali indeksów. Te, od tego roku, obowiązują już tylko w  wersji elektronicznej.

Medycy dumni z sukcesów

We wtorek, 1 października, w Collegium Maius, na uroczystej inauguracji roku spotkała się społeczność akademicka Uniwersytetu Medycznego. Podczas przemówienia, rektor UM, prof. dr hab. Andrzej Drop, w sposób szczególny witał nowych studentów, podkreślając, że to właśnie oni są szczególnym podmiotem zainteresowania lubelskiej uczelni medycznej. – Cieszy u młodych wola otwarcia na potrzeby drugiego człowieka, jak również pełne altruizmu postawy – mówił prof. Andrzej Drop. W swoim wystąpieniu rektor dokonał również podsumowania minionego roku akademickiego. Wymieniał najważniejsze wydarzenia i sukcesy, które ugruntowały wysoką pozycją uczelni na edukacyjnej mapie Polski i poprawiły wizerunek. Mówił o ciągłej rozbudowie i modernizacji bazy naukowej i dydaktycznej oraz zrealizowanych inwestycjach. Podczas uroczystości wręczono również odznaczenie i wyróżniania zasłużonym pracownikom uczelni. Najwyższe z nich, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nadawane przez Prezydenta Polski, odebrał rektor Andrzej Drop.

Gaudeamus u inżynierów

Ponad 8,3 tys. studentów rozpoczęło rok akademicki 2019/2020 na Politechnice Lubelskiej. Oficjalna inauguracja odbyła się w czwartek, 3 października 2019 r. w auli Wydziału Mechanicznego przy ul. Nadbystrzyckiej.

Najważniejszym punktem uroczystości była immatrykulacja nowych studentów. Uroczyste ślubowanie w imieniu wszystkich nowo przyjętych studentów i doktorantów złożyli ich przedstawiciele z poszczególnych wydziałów, w tym studenci z zagranicy, których w tym roku Politechnika ma relatywnie najwięcej ze wszystkich lubelskich uczelni. Podczas uroczystości wręczono również tytuł „Wybitnego Absolwenta Politechniki Lubelskiej”, którym został inż. Marek Wachowski. Wykład inauguracyjny pt. „Droga do szczytu” wygłosiła Kinga Baranowska, himalaistka, członkini kadry narodowej Polskiego Związku Alpinizmu we wspinaczce wysokogórskiej, wiceprezes Klubu Wysokogórskiego, zdobywczyni dziewięciu ośmiotysięczników. Na trzech z nich stanęła jako pierwsza Polka – Dhaulagiri, Manaslu i Kanczendzondze.

Inaugurację uświetnił występ Akademickiego Chóru Politechniki Lubelskiej pod dyrekcją prof. Elżbiety Krzemińskiej.

Immatrykulacje „pierwszaków” na UMCS

Na największej lubelskiej uczelni, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się tradycyjnie 23 października, tj. w dniu powołania uczelni do życia w 1944 roku, ale nauka na jedenastu wydziałach uniwersytetu trwa już w najlepsze. Immatrykulacje ponad 7900 studentów pierwszego roku odbywały się na nich przez cały, ubiegły wtorek.

– Z analizy tegorocznej rekrutacji wynika, że zainteresowanie naszą ofertą kształcenia nie maleje. Na studiach I stopnia limit miejsc został bowiem wypełniony całościowo, co pokazuje, że uczelnia tak naprawdę już od kilku lat ma stabilną sytuację dotyczącą rekrutacji kandydatów – podaje Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS. – Cieszy również niesłabnące i ogromne zainteresowanie naszą ofertą wśród studentów zagranicznych, bowiem naukę na pierwszym roku studiów rozpocznie ponad 780 cudzoziemców.

Po mszy do pracy i nauki

Także studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z początkiem października wrócili do nauki, a na oficjalną inaugurację poczekają, jak zawsze, do trzeciej niedzieli miesiąca. Tradycyjnie naukę i pracę w nowym roku akademickim studenci i pracownicy uczelni rozpoczęli w kościele akademickim mszą świętą pod przewodnictwem rektora ks. prof. Antoniego Dębińskiego. Następnie odbyły się spotkania studentów I roku z władzami wydziałów i z kolegami. Od 1 do 4 października dla studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich zaplanowany został „Tydzień adaptacyjny”, podczas którego nowe osoby mogły poznać uczelnię.

– Tegoroczną rekrutację, podobnie jak ubiegłoroczną, oceniamy bardzo dobrze – odnotowaliśmy kolejny wzrost zainteresowania naszą ofertą. Podjęcie studiów w pierwszym naborze  potwierdziło aż 12% osób więcej, niż w roku ubiegłym – mówi Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy KUL. – W tym roku na KUL rozpoczyna studia również liczniejsza grupa studentów obcokrajowców.  Największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się te kierunki, które od lat wybierane są najchętniej: psychologia, prawo, filologia angielska, pedagogika, bezpieczeństwo narodowe, informatyka, ekonomia, administracja, zarządzanie, czy sinologia.

Na KUL działa kilkadziesiąt organizacji studenckich – naukowych, artystycznych i sportowych, wśród nich koła naukowe, teatry, chóry, galerie czy kluby dyskusyjne, umożliwiające rozwijanie zainteresowań. Uczelnia organizuje certyfikowane egzaminy z języków obcych, m.in. z języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego czy chińskiego. Dla studentów kończących studia organizowane są specjalne staże i szkolenia, ułatwiające im rozpoczęcie pracy zawodowej.

– Świat akademicki mierzy się obecnie z wieloma wyzwaniami, które niesie wdrażanie reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Bieżący rok to okres przejściowy – poza zmianami w obszarze prawnym czeka nas jeszcze wiele nowości w zakresie organizacji nauki i dydaktyki – podkreśla ks. prof. Antoni Dębiński.
MG, Emilia Kalwińska

Medale na Politechnice

Tradycyjnie podczas uroczystości odbyło się także wręczenie nagród pracownikom uczelni. Odznaczenia państwowe wręczył im wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki zostali odznaczeni:

  • Złotym Krzyżem Zasługi: dr hab. inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, prof. PL, dr inż. Paweł Komada i dr inż. Wojciech Surtel.
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi: dr hab. inż. Beata Kowalska, prof. PL,
  • Brązowym Krzyżem Zasługi: dr inż. Mariusz Duk.

Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej zostali odznaczeni: Medalem złotym za długoletnią służbę: Ewa Gaćkowska-Pejta, Danuta Kowalik, dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. PL, Lucyna Niećko, mgr inż. Jolanta Ryczek, Janusz Urbański, dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL,

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę: dr inż. Jacek Dziwulski, mgr Beata Ejfler, dr Izolda Gorgol, dr inż. Leszek Jaroszyński, Barbara Kulig, mgr Wojciech Kulik, dr Ewa Łazuka, dr inż. Aleksander Nieoczym, dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. PL, dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL, mgr inż. Iwona Stachyra, dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. PL, dr Piotr Waniurski, dr hab. Agata Zdyb, prof. PL, dr hab. Paweł Żukowski, prof. PL.

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę: dr inż. Marta Bis, dr inż. Agnieszka Bojanowska, dr inż. Łukasz Guz, dr inż. Amelia Staszowska.

Pracownicy Uczelni zostali również wyróżnieni w uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie wynalazczości. Postanowieniem Prezesa Rady Ministrów Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości” otrzymali: dr inż. Przemysław Filipek, dr inż. Łukasz Guz, dr hab. inż. Tomasz Kołtunowicz, prof. PL, prof. dr hab. inż. Jan Kukiełka, dr hab. inż. Joanna Pawłat, prof. PL, dr hab. inż. Bernard Połednik, prof. PL, dr hab. Paweł Żukowski, prof. PL.

Podczas uroczystości sześciu najlepszych studentów PL otrzymało stypendia w wysokości 1000 zł, ufundowane przez Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej. Otrzymali je: Paulina Płonka – Wydział Mechaniczny, Eliasz Dąbrowski – Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Aleksandra Sady – Wydział Budownictwa i Architektury, Izabela Wajs – Wydział Inżynierii Środowiska, Joanna Kucharczyk – Wydział Zarządzania, Bożydar Jodłowski – Wydział Podstaw Techniki.

Dyplomami wyróżniono najlepszych absolwentów. Otrzymali je: Małgorzata Dorosz – kierunek architektura, Monika Godzik – kierunek budownictwo, Anna Raczyńska – kierunek edukacja techniczno-informatyczna, Jakub Gęca – kierunek elektrotechnika, Joanna Kucharzyk – kierunek finanse i rachunkowość, Wojciech Plak – kierunek informatyka, Patrycja Tymińska – kierunek inżynieria biomedyczna, Magda Droździel – kierunek inżynieria materiałowa, Agnieszka Malec – kierunek inżynieria odnawialnych źródeł energii, Dominika Nowakowska – kierunek inżynieria produkcji, Magdalena Piłat – kierunek inżynieria środowiska, Paulina Niedziałek – kierunek marketing i komunikacja rynkowa, Michał Wójcik – kierunek matematyka, Karol Mazur – kierunek mechanika i budowa maszyn, Konrad Wójcik – kierunek mechatronika, Patrycja Łaszcz – kierunek transport, Mariola Adamczyk – kierunek zarządzanie, Katarzyna Malinowska – kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji.

EM.K.