Gdzie się uczyć?

W przyszłym tygodniu ósmoklasiści podejdą do egzaminów będących zwieńczeniem nauki w szkole podstawowej. Począwszy od 25 maja przez trzy dni będą mierzyć się z testami z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. Z kolei od ubiegłego tygodnia mogą oni składać podania do wybranych szkół średnich.


W tym roku rekrutacja do szkół ponadpodstawowych ruszała 17 maja. Od tego dnia ósmoklasiści mogą logować się na platformie Vulcan i za jej pomocą wskazać maksymalnie 3 szkoły, do których chcieliby się dostać. W systemie należy określić, która placówka jest tzw. szkołą pierwszego wyboru i właśnie do tej szkoły uczeń powinien zanieść wydrukowany i podpisany przez rodziców lub opiekunów wniosek. Na dopełnienie tego obowiązku będzie kilka tygodni, a już po zakończeniu roku szkolnego i ogłoszeniu wyników z egzaminów, uczniowie będą musieli donieść świadectwa i zaświadczenie o wynikach.

W Lublinie, szkoły ponadpodstawowe, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin przygotowały dla kandydatów 5494 miejsc w 190 oddziałach rekrutacyjnych, w tym 110 oddziałów w liceach ogólnokształcących, 61 oddziałów w technikach i 19 oddziałów w szkołach branżowych I stopnia. Ogółem lubelskie szkoły oferują kształcenie w 65 zawodach, w tym w 8 zupełnie nowych, jak: technik robotyk, technik stylista, technik spawalnictwa, a w szkolnictwie specjalnym: kelner, magazynier-logistyk, pracownik obsługi hotelowej, technik procesów introligatorskich, florysta. Z pełną ofertą szkół i szczegółowymi zasadami rekrutacji można zapoznać się na stronie lublin.eu/edu/projekt/.

Nowości również w Świdniku

Uczniowie, którzy chcieliby kontynuować w naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Świdniku mają w tym roku do wyboru pięć klas. matematyczną (z rozszerzoną matematyką), która obok klasy językowo-menadżerskiej (z rozszerzonym językiem angielskim) rokrocznie przyciąga największą liczbę uczniów, a także humanistyczną z rozszerzonym językiem polskim i biologiczną z rozszerzoną biologią.

– Jeśli chodzi o kolejne przedmioty na poziomie rozszerzonym, uczniowie wybierają je sami. Drugi przedmiot wskazują w momencie składania dokumentów, a trzeci dopiero pod koniec pierwszej klasy. Uczniowie cenią sobie to, że mają wybór, bo jak się okazuje nie każdy z klasy matematycznej chce uczyć się na poziomie rozszerzonym także fizyki – mówi dyrektor I LO w Świdniku, Stanisław Stefańczyk.

Wszyscy uczniowie obowiązkowo będą uczyć się języka angielskiego, a dodatkowo do wyboru mają język rosyjski, niemiecki i hiszpański.

W tym roku w ofercie „Bronka” pojawi się również nowa klasa o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. Będzie to jedyna taka klasa w województwie i jedna z 16 w Polsce. – Na pewno będzie to klasa elitarna. Może liczyć maksymalnie 15 uczniów. Próg przyjęć będzie wysoki – 150 punktów. Merytoryczną opiekę nad tą klasą będzie sprawować Wojskowa Akademia Techniczna. Będzie to klasa z rozszerzoną matematyką, informatyką i językiem angielskim. Będą też przedmioty specjalistyczne związane z cyberbezpieczeństwem, które poprowadzą pracownicy naukowi Katedry Cyberbezpieczeństwa Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Po ukończeniu takiej klasy na pewno dostaniemy się na studia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Z kolei absolwenci takich studiów nie powinni mieć trudności ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. Uczniowie tej klasy mogą liczyć również na zakwaterowanie w internacie, bo zakładamy, że podania będą składać absolwenci z różnych części województwa.

II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Świdniku prowadzi nabór do czterech klas. Będą to klasy o profilu matematycznym, geograficzno-językowym oraz dziennikarsko-prawniczym. Nad ostatnią z tych klas patronat sprawuje Instytut Filologii Polskiej UMCS oraz Wydział Prawa KUL. Nie zabraknie też klasy biologiczno-chemicznej, która od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. – Ta klasa jest w pewnym sensie naszą wizytówką i z niej jesteśmy najbardziej znani – podkreśla Mirosław Król, dyrektor II LO w Świdniku.

Oprócz języka angielskiego uczniowie „Baczka” będą mogli uczuć się także języka niemieckiego, hiszpańskiego lub francuskiego.

Naukę w klasie liceum z oddziałami integracyjnymi oferuje również Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku. Poza tym placówka zaprasza na kierunki kształcenia w ramach technikum w zawodach: technik logistyk, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, a w ramach szkoły branżowej I stopnia w zawodzie kucharz/cukiernik. Prezentację wszystkich kierunków kształcenia można znaleźć na stronie zsnorwid.swidnik.pl.

Rozbudowaną ofertę kierunków kształcenia, jak co roku, przygotowało Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego w Świdniku. W ramach branżowej szkoły I stopnia prowadzony jest nabór do klasy wielozawodowej. – Wcześniej mieliśmy klasę o specjalności operator obrabiarek skrawających, ale rozszerzyliśmy ją na inne zawody związane z branżą mechaniczną. Mamy też ślusarza i mechanika, montera maszyn i urządzeń. W formie miesięcznych kursów w szkolnym Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego odbywają zawodowe zajęcia teoretyczne, w  szkole uczniowie uczą się przedmiotów ogólnych, a zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy. Dzięki czemu uczeń od początku bardzo szybo wdraża się w środowisko pracy i wie, jakich umiejętności wymaga od niego pracodawca – mówi Anna Goral, dyrektor PCEZ.

W ramach technikum PCEZ oferuje zawody związane z lotnictwem (technik mechanik lotniczy, technik mechanik, technik eksploatacji portów i terminali). – Mamy również klasę o profilu technik ekonomista. Jest to kierunek pokrewny z kierunkiem technik eksploatacji portów i terminali. W jedynym i drugim przypadku w grę wchodzi praca przy dokumentach i obsłudze klienta. To uniwersalny zawód, po którym absolwenci specjalizują się np. w kierunkach urzędniczych lub biznesowych. Z ankiet jakie przeprowadziliśmy wśród ósmoklasistów wynika, że mogą być oni zainteresowany podjęciem nauki w klasie o takim profilu – dodaje dyrektor PCEZ.

Oferta PCEZ to również klasy kształcące w takich zawodach jak: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik programista czy technik informatyk. – Ten ostatni zawód jest w naszej szkole chyba już od 30 lat i muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego kształcenia. Mamy wiele różnych wyspecjalizowanych pracowni: pracownię do montażu, do sieci komputerowych, aplikacji internetowych, do programów graficznych. Mamy nowy sprzęt ponieważ, realizowaliśmy wiele projektów unijnych, dzięki którym mogliśmy go zakupić. Nowością w tym roku będzie kierunek technik spawalnictwa. Niedawno otrzymaliśmy zgodę na jego prowadzenie. A rozpoczęliśmy starania o nią, bo w budynku warsztatów szkolnych mamy profesjonalną spawalnię. To pomieszczenie z wyciągami, filtrami, nowoczesnymi urządzeniami do spawania. Wyposażyliśmy je w ramach unijnego projektu i chcielibyśmy, aby służyła nie tylko do dodatkowych zajęć, ale by uczniowie mogli tu uczyć się zawodu – podkreśla Anna Goral.

Dla starszych PCEZ oferuje również kształcenie w ramach szkoły policealnej na kierunku technik usług pocztowych i finansowych. Nauka w szkole trwa tylko rok.

Pierwszy etap rekrutacji do lubelskich i świdnickich szkół ponadpodstawowych (wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru) potrwa do 21 czerwca. Od 25 czerwca do 14 lipca będzie możliwa zmiana preferencji, 22 lipca szkoły opublikują listy zakwalifikowanych do przyjęcia, a 2 sierpnia wywieszą listy ostatecznie przyjętych kandydatów. Tego dnia rozpocznie się również rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 31 sierpnia. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here