Gimnazjaliści ożywiali pola

Od początku swojego istnienia Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich we Włodawie znane było z aktywności proekologicznej. Kolejne lata funkcjonowania szkoły przynosiły nowe inicjatywy edukacyjne i działania na rzecz środowiska naturalnego. Także ten rok przyniósł placówce sukces w opisywanej dziedzinie, bowiem PG2 otrzymało IX miejsce i tytuł laureata w klasyfikacji ogólnopolskiej kampanii „Ożywić pola. Rok bażanta”.

„Ożywić pola” to skierowany do dzieci i młodzieży ogólnopolski program oświatowy miesięcznika „Łowiec Polski”. Celem projektu jest edukacja ekologiczna młodych ludzi, realizowana w dużej mierze poprzez czynne zaangażowanie w rewitalizację przyrody. W ramach wspomnianego programu Publiczne Gimnazjum nr 2 podjęło szereg różnorodnych przedsięwzięć. Uczniowie we współpracy z Nadleśnictwem Włodawa i Kołem Łowieckim „Ponowa nr 48” zakładali nowe remizy śródpolne i pielęgnowali istniejące, budowali paśniki, dokarmiali zwierzynę łowną. Młodzi ekolodzy prowadzili też obserwację życia przyrodniczego w wymienionych remizach, czyli grupach krzewów w środowisku polnym, pełniących rolę schronienia dla okolicznych zwierząt. Przy okazji Święta Drzewa brali też udział w sadzeniu lasu. Ponadto uczestniczyli w spotkaniach z łowczym, leśnikiem i ornitologiem.

Zorganizowano także konkursy plastyczne i erudycyjne poświęcone temu pięknemu ptakowi, jakim jest bażant. Koordynatorem programu w szkole była Joanna Kozak, którą w pracach związanych z akcją wspierali dyrektor, Dariusz Semeniuk, oraz Małgorzata Szadkowska, Agnieszka Pawluk, Anna Szwarcer i Marta Wiatrowska. Ze strony koła łowieckiego koordynacją prowadzonych działań zajmował się Włodzimierz Czeżyk.(b)