Glinianki z groblą czy bez?

W ratuszu konsultowano z mieszkańcami wstępną koncepcję zagospodarowania Glinianek. Pojawił się dylemat: pozostawić groblę i dwa akweny, czy ją zlikwidować a zbiorniki połączyć?

W ubiegłym roku radni przegłosowali na sesji zmiany budżetowe, przesuwając pieniądze m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie Glinianek. Urzędnicy tłumaczyli, że to podstawa, aby mogli postarać się o dotację na ten cel, a przygotowany projekt zagospodarowania Glinianek ma być zgłoszony jako strategiczny do nowej perspektywy unijnej.

Wstępną koncepcję rewitalizacji „Glinianek” zaprezentowali w ubiegłym tygodniu w ratuszu podczas konsultacji z mieszkańcami przedstawiciele biura projektowego „Dominika Karbowniczek – projektowanie terenów zieleni”. Zakłada ona m.in. wykonanie ścieżki rowerowej wokół jeziora, nowej plaży i bezpiecznego kąpieliska, budowę boisk sportowych i strefy fitness, placów zabaw, a także m.in. altanki, stanowiska do grillowania, pomosty, sanitariaty czy punkty gastronomii.

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas spotkania była kwestia grobli dzielącej dwa zbiorniki wodne. Koncepcja projektowa zakładała pozostawienie grobli i dwóch zbiorników, które funkcjonowałyby jako dwa niezależne akweny. Na grobli wykonana zostałaby ścieżka spacerowa i dodatkowo, dla uatrakcyjnienia, zaprojektowane zostały elementy architektoniczne, tj. mostek czy kamienista kaskada przelewowa. Z kolei jednym z głównych postulatów mieszkańców była likwidacja grobli i połączenie zbiorników.

Kolejny ich postulat dotyczył połączenia ścieżki rowerowej z trasą Green Velo oraz lokalizacja samej ścieżki – pojawił się apel, aby ze względów bezpieczeństwa zrezygnować z trasy rowerowej w strefie plażowej. Kolejne wizje mieszkańców dotyczyły zaprojektowania pola namiotowego i camperowego, zaplanowania odpowiedniej ilości miejsc parkingowych oraz odpowiedniej wielkości „bezpiecznego kąpieliska”, a także lokalizacji stanowisk wędkarskich.

– Na bazie tego spotkania projektanci przygotują drugą wersję koncepcji i za około dwa tygodnie, podczas kolejnego spotkania, zaprezentowana zostanie nowa propozycja – informują chełmscy urzędnicy. – Na tej podstawie projektanci przystąpią do opracowania właściwej wersji projektu. (opr. mo)