„Głos Pawłowa” – podwójna porcja lektury

Koniec 2020 roku przyniósł aż dwa wydania „Głosu Pawłowa”. Dodatkowy numer tego kwartalnika to zasługa pasji i społecznej pracy zespołu redakcyjnego związanego ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Pawłowa, ale także dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa Lubelskiego, który jednorazowo wsparł stowarzyszenie.

Również gmina Rejowiec Fabryczny systematycznie występuje w roli mecenasa tego interesującego wydawnictwa a także wspiera finansowo każde wydanie gazety. „Głos Pawłowa” poświęcony jest historii, tradycji i kulturze Pawłowa oraz najbliższej okolicy. Odnotowuje także istotne bieżące wydarzenia z życia lokalnej społeczności. Ukazuje się w formie papierowej (300 egz.), ale wszystkie wydania (do tej pory 55 plus wydanie specjalne nienumerowane) dostępne są (do bezpłatnego pobrania) także w internecie – na stronie www.spppawlow.pl.

„Głos Pawłowa” redaguje zespół w składzie: Danuta Kurczewicz, Dorota Jaszczuk, Magdalena Boruchalska, Maria Rejman, Andrzej Kosz i Stefan Kurczewicz (red. prowadzący), mający wsparcie stałych współpracowników, a wśród nich ks. prof. zw. dr. hab. Edwarda Walewandera (KUL) oraz ks. Andrzeja Kołodziejskiego, proboszcza Parafii Św. Jana Chrzciciela w Pawłowie.

W najnowszych numerach 4(54)2020 i 5(55)2020 znajdziemy m.in. następujące artykuły: Jubileusz Parafii św. Jana Chrzciciela w Pawłowie (1421-2021), Cmentarz parafialny w Pawłowie, Niemiecka mniejszość ewangelicko-augsburska w parafii pawłowskiej

w l. 1848-1940. Studium zróżnicowania etniczno-religijnego, Zaginiona marmurowa tablica z kościoła w Pawłowie,

Ks. Wincenty Hartman (1862-1947), „Pawłowskie Aniołki” zyskały nowe życie, Z dziejów parafii w Pawłowie na Chełmszczyźnie, Pacyfikacja Pawłowa, Mistrzowie we wspomnieniach uczniów. Są także: kącik poezji i fotoreportaż. (opr. red)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here