Gmach nie do przejęcia

Chełmskie starostwo nie ma szans na przejęcie „gmachu” przy pl. Niepodległości. Minister infrastruktury uważa, że budynkiem nadal powinien zarządzać wojewoda. Powiat, mimo wszystko, chciałby dołożyć do przebudowania parkingu i otoczenia.

Powiat chełmski to jeden z nielicznych, jeśli nie jedyny samorząd w regionie, który nie ma własnej siedziby. Od początku utworzenia wynajmuje biura od wojewody lubelskiego w „gmachu”, przy pl. Niepodległości. A te, podobnie jak cały budynek, wymagają sporych remontów. – Gdybyśmy byli właścicielem nieruchomości, to moglibyśmy w nią inwestować – mówił na początku tego roku starosta, Piotr Deniszczuk.
A „gmach” rzeczywiście wymaga ogromnych nakładów m.in. związanych z dostosowaniem budynku do przepisów pożarowych. Koszty idą w miliony złotych. Nowej aranżacji domaga się okolica budynku, uliczki dojazdowe proszą o remont a kierowcy narzekają na brak miejsc parkingowych. W styczniu starostwo wystąpiło do premier, wojewody lubelskiego i właściwego ministra o przekazanie budynku lub jego sprzedaż za „rozsądną” kwotę. Ale minister infrastruktury, po konsultacji z Dyrektorem Generalnym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego uznał, że budynek powinien być nadal w zarządzie wojewody.
– Wojewoda lubelski, jako przedstawiciel administracji rządowej zagwarantuje bezkonfliktowe korzystanie z nieruchomości przez jednostki administracji rządowej i samorządowej – czytamy w piśmie, które otrzymał starosta. – Ewentualne przekazanie nieruchomości we władanie kilku podmiotom rozproszy odpowiedzialność za racjonalne i korzystne dla interesu państwa zarządzanie nieruchomością.
– Mimo że powiat nie ma własnej siedziby, nie będziemy się porywać na kupowanie czy budowę urzędu – mówi starosta Deniszczuk. – Pieniądze lepiej przeznaczyć na remonty i budowę dróg.
Ale mimo wszystko starostwo chciałoby dołożyć do remontu uliczek dojazdowych i przebudowania parkingu przy gmachu. – Naszym zamiarem było przejęcie budynku i terenu wokół, bo chcieliśmy przebudować parkingi, aby w sposób najefektywniejszy służyły klientom całego gmachu. Pomimo negatywnej decyzji ministra nadal jesteśmy zainteresowani partycypowaniem w kosztach przebudowy parkingów i poprawy ich stanu. Oczywiście, jeśli będzie taka wola wojewody – mówi Tomasz Szczepaniak, wicestarosta chełmski. (bf)