Gmina dołoży do fotowoltaiki

Gmina Hańsk będzie montować instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwach indywidualnych. Dodatkowy koszt w postaci zwiększonego z 8 do 23% VAT-u po połowie pokryje gmina i beneficjenci projektu. Ze względu na wyższe wymagania finansowe, realizację inwestycji planuje się przełożyć na 2019 lub 2020 rok.

W 2016 roku gmina Hańsk złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu budowy instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców. Projekt został zaakceptowany, ale na zmienionych warunkach finasowania, tak jak i wszystkie pozostałe, które pozyskały dofinansowanie na odnawialne źródło energii. Ogólnie rzecz ujmując wzrósł podatek VAT od takiej inwestycji, i to aż z 8 do 23 procent. – Uważam, że instalacje fotowoltaiczne są dobrem, którego posiadacz, oprócz satysfakcji z tego, że chroni środowisko to jeszcze dodatkowo ma korzyści materialne w postaci wyprodukowanego przez siebie prądu.

W związku z tym, że żywotność instalacji fotowoltaicznej oblicza się na 25-30 lat, inwestycja ta sprawi, że środki finansowe w nią zainwestowane po kilku latach zwrócą się, potem instalacja przynosić będzie dochód. Dlatego też proponujemy, żeby środki na wymagany udział własny projektu pokryć po połowie: 50% gmina Hańsk drugie 50% mieszkaniec, będący bezpośrednim beneficjentem projektu – uważa wójt Marek Kopieniak.

– Ze względu na zwiększone koszty przesuniemy jedynie realizację programu na rok 2019 lub 2020. Taki zabieg nie tylko pozwoli mieszkańcom zebrać brakujące środki, ale być może sprawi, że wygospodarujemy jakieś oszczędności, chociażby na przetargu wyłaniającym wykonawcę tej inwestycji. Mam też cichą nadzieję, że do tego czasu spadną też ceny sprzętu, czy baterii – dodaje Kopieniak. W efekcie gmina pokryje połowę wartości projektu i połowę wygenerowanych przez zwiększony VAT kosztów. (bm)