Gmina Krasnystaw szuka sekretarza

Gmina Krasnystaw ogłosiła konkurs na stanowisko sekretarza, które zwolniło się, gdy poprzednia sekretarz, Edyta Gajowiak-Powroźnik, została wójtem. Kandydatów jest dwoje.

Gdy Edyta Gajowiak-Powroźnik zwyciężyła w wyborach na wójta gminy Krasnystaw, było jasne, że samorząd szukać będzie kandydatów na zwolnione przez nią stanowisko sekretarza gminy. Konkurs ogłoszono 30 listopada.

Sekretarz gminy Krasnystaw musi mieć polskie obywatelstwo, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, stan zdrowia umożliwiający pracę na wymienionym stanowisku, nieposzlakowaną opinię, wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (preferowane prawnicze), czy co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

17 grudnia wójt Gajowiak-Powroźnik poinformowała na stronie urzędu, że w „wyniku wstępnej analizy ofert złożonych na kierownicze stanowisko urzędnicze – Sekretarza w Urzędzie Gminy Krasnystaw do I etapu postępowania konkursowego zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: 1. Pan Krzysztof Gałan, 2. Pani Ewelina Janowczyk”.

Gałan to obecny sekretarz miasta Krasnystaw, wcześniej m.in. wicewójt gminy Fajsławice, a Janowczyk to kierownik działu Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe w gminie Krasnystaw. Faworytem jest Gałan. kg