Gmina wspiera remont kościoła

Rada Gminy Łopiennik Górny zgodziła się przekazać 20 tys. zł na prace konserwatorskie przy kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Borowicy.

O udzielonym wsparciu poinformował wójt Łopiennika Górnego Artur Sawa. – W czwartek, 7 maja, dzięki przychylności rady gminy parafia w Borowicy otrzymała dotację w wysokości 20 tys. 70 zł na prace konserwatorsko-stolarskie przy schodach prowadzących na chór – czytamy na stronie internetowej wójta. – Dotacja z gminy to tylko 30 procent wartości remontu. Mam nadzieję, że pozostałą część uda się zebrać dzięki przychylności parafian, darczyńców i skuteczności działania księdza Grzegorza Kolasy, proboszcza parafii.

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Borowicy jest unikalnym w skali kraju zabytkiem architektury drewnianej. Świątynia została wzniesiona w latach 1797-1799 z fundacji hrabiego Kazimierza Krasińskiego, wielkiego koronnego i starosty krasnostawskiego, jako prywatna kaplica właścicieli dóbr Żulin – Borowica.

Autorem projektu kościoła był Jakub Kubicki, jeden z najwybitniejszych architektów polskich przełomu XVIII i XIX w., autor m.in. przebudowy Belwederu w warszawskich Łazienkach, czy niezrealizowanego projektu Świątyni Opatrzności Bożej. Wyróżnikiem kościoła jest jego bryła – typowa dla budowli murowanych wznoszonych w okresie klasycyzmu, a zupełnie nietypowa dla świątyń drewnianych.

Mimo skromnych możliwości finansowych parafii, która jest najmniejszą w archidiecezji lubelskiej (liczy zaledwie 257 wiernych – 80 rodzin) z inicjatywy ks. proboszcza Grzegorza Kolasy, systematycznie prowadzone są niezbędne prace remontowo-konserwatorskie przy architekturze kościoła i jego wyposażeniu.

Dotychczas, konserwacji poddano gontowe pokrycie dachu, wymieniono instalację elektryczną, zamontowano instalację odgromową, częściowo wymieniono i konserwacji poddano stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono ławki na stylizowane, konserwacji poddano stacje drogi krzyżowej oraz rozpoczęto prace konserwatorsko-stolarskie przy schodach prowadzących na chór. (k)