Gminna spółka poległa na odpadach

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. nie będzie dłużej obsługiwał systemu zagospodarowania odpadów w gminie Ruda-Huta. Tańszą ofertę na 2023 rok złożyła prywatna firma Ewa Grzywna-Żmuda mająca siedzibę w gminie Chełm. Opłaty dla mieszkańców pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w całości należy do Gminy Ruda-Huta. Główna działalność spółki to zaopatrzenie mieszkańców gminy i odprowadzanie ścieków, ale dysponuje on również potencjałem umożliwiającym odbiór i wywóz odpadów komunalnych. W ostatnich dwóch latach, po wcześniej przegrywanych przetargach, to właśnie ZUK obsługiwał gminny system zagospodarowania śmieci. W przetargu na 2023 r. znów poniosła jednak porażkę i odpady ponownie wywozić będzie przedsiębiorstwo Ewa Grzywna-Żmuda z gminy Chełm. Prywatna firma złożyła ofertę z ceną 510,3 tys. zł brutto. ZUK chciał 678,8 tys. zł brutto.

– To maksymalne możliwe wynagrodzenie, które płatne jest w zależności od ilości odebranych odpadów w trakcie danego miesiąca. Pomimo bardzo dużego wzrostu cen paliw, podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz inflacji wykonawca zaoferował cenę niższą niż ta. która obowiązywała w dotychczasowym kontrakcie – informuje Agnieszka Woszczewska, sekretarz gminy Ruda-Huta.

Na dotychczasowym poziomie pozostały stawki opłat dla mieszkańców: od pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość wynoszą 15 zł miesięcznie od każdej osoby; od piątego, szóstego i siódmego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – 11 zł miesięcznie od każdej osoby; od ósmego i każdego kolejnego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – 9 zł miesięcznie od każdej osoby. Dodatkowo każde gospodarstwo domowe może skorzystać ze zwolnienia w wysokości 2 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli zadeklaruje, że kompostuje bioodpady w przydomowym kompostowniku. (w)