Gospodarcze laury czekają

Dobiega końca nabór kandydatów do tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin. Do elitarnego grona wyróżnionych mają szansę dołączyć przedsiębiorcy, przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych, innowatorzy i wynalazcy. Termin na złożenie aplikacji konkursowych upływa 28 października.


– Nagroda Gospodarcza jest potwierdzeniem wysokich standardów biznesowych przedsiębiorstw oraz ich pozycji na gospodarczej mapie Lublina. Jej przyznanie jest także formą promocji postaw proinwestycyjnych i proinnowacyjnych lubelskich przedsiębiorców. Laureaci Nagrody współtworzą grono najlepszych przedstawicieli lubelskiego biznesu. To przedsiębiorstwa, które odznaczają się istotnym wkładem w rozwój gospodarczy miasta i przyczyniają się do unowocześnienia Lublina, upowszechniają pozytywne wzorce, a także prowadzą działania na rzecz promocji i budowania prestiżu lubelskiej gospodarki – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

W tegorocznej edycji Konkursu przedstawiciele firm, instytucji oraz organizacji mogą zgłaszać swój udział w pięciu kategoriach: Innowacyjność, Obecność na Rynku Globalnym, Lokomotywy Gospodarcze Miasta, Młode Firmy oraz Przemysły Kreatywne. Konkurs ma charakter otwarty, czyli zgłoszenia mogą być dokonywane przez instytucje, organizacje czy redakcje, a także indywidualnie przez kandydatów.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie na stronie: https://lublin.eu/biznes-i-nauka/aktualnosci/ Opr. BR