Gospodarcze lokomotywy, na start!

Tylko do końca grudnia br. przedsiębiorcy z województwa lubelskiego mogą zgłaszać swój udział w XIV edycji programu Wojewódzki Lider Biznesu 2016. Jego organizatorzy mają na liście już kilkunastu kandydatów do tego tytułu.
Przedsięwzięcie tradycyjnie organizuje Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie. Jego celem jest wyróżnienie i promocja najlepiej rozwijających się firm naszego województwa, podmiotów, które osiągają najlepsze wyniki ekonomiczne, działają zgodnie z prawem oraz przyjętymi zasadami etyki w biznesie. Program WLB nie ogranicza branż i sektorów gospodarki. Jest adresowany do wszystkich podmiotów, których priorytet stanowi ciągły rozwój oraz poszerzanie zakresu swojej działalności przy jednoczesnym poszanowaniu praw swoich pracowników, klientów i kontrahentów.
W Programie Wojewódzki Lider Biznesu mogą brać udział firmy bez względu na status prawny oraz wielkość zatrudnienia, które mają siedzibę i są zarejestrowane na terenie województwa lubelskiego, prowadzą działalność gospodarczą przynajmniej przez trzy lata do czasu zgłoszenia się do konkursu, nie posiadają zaległości wobec organów skarbowych i podatkowych, terminowo złożyły w sekretariacie RIG wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą i kompletem załączników.
Udział w Programie WLB jest wyróżnieniem tych, którzy wnoszą istotny wkład w rozwój gospodarki naszego regionu, przyczyniają się do propagowania pozytywnych wzorców w biznesie oraz wpływają na dobry wizerunek województwa.
Nabór trwa do końca roku – przypomina Anna Kulik, rzeczniczka RIG. Szersze informacje są dostępne na pod: www.liderbiznesu.pl.
Marek Rybołowicz