W gospodarstwach niech będą bezpieczni

(27 października) Pod honorowym patronatem Beaty Mazurek, posła na sejm RP, odbyła się konferencja pod tytułem „Twój rozsądek i rozwaga żyć bezpiecznie Ci pomaga”. Celem było omówienie zagrożeń, zwłaszcza dotyczących dzieci, w gospodarstwach rolnych powiatu włodawskiego.

krus-wytyczno1-2-copyUczestnikami konferencji były dzieci, młodzież i ich rodzice ze szkół podstawowych z Wytyczna, Urszulina, Woli Wereszczyńskiej, Macoszyna Dużego, Wyryk oraz Szkoły Specjalnej we Włodawie. W trakcie konferencji podsumowano konkurs plastyczny oraz oceniono występy dzieci w teatrzyku kukiełkowym, który promował hasło przewodnie konferencji. Pierwsze miejsce zajęła SP w Macoszynie Dużym, a dzieci otrzymały cenne nagrody, jakimi były tablety. Drugie miejsce zajęła SP w Wyrykach (nagrodą były słuchawki), natomiast trzecie miejsce zajęła SP w Urszulinie(nagrody – głośniki bezprzewodowe). Wyróżnienie zdobyła także SP w Wytycznie (nagrodą były słuchawki bezprzewodowe, ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy w Chełmie). Przeprowadzono również test wiedzy dla rolników o zagrożeniach i bezpieczeństwie pracy w gospodarstwach rolnych. Wygrał go Piotr Oleszczuk, otrzymując w nagrodę nawigację samochodową.

krus-wytyczno1-1-copyUczestnicy brali także udział w szkoleniach prowadzonych przez strażaków i policjantów dotyczących udzielania pierwszej pomocy i sposobów wzywania służb ratowniczych. Policjanci przygotowali także pokaz broni, umundurowanie, alkogogle. Placówka NOSG we Włodawie, zaprezentowała profesjonalny sprzęt, jakiego na co dzień używają pogranicznicy w swojej pracy. Pracownicy PSSE we Włodawie mierzyli uczestnikom konferencji ciśnienie i poziom dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu. Na koniec odbył się pokaz gaszenia samochodu przygotowany przez strażaków z Włodawy.
Konferencja została zorganizowana przez KRUS we Włodawie oraz Szkołę Podstawową im. Korpusu Pogranicza w Wytycznie. Współorganizatorami konferencji były: Powiatowa Inspekcja Pracy w Chełmie, Komenda Komisariatu Policji w Urszulinie, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, Placówka Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznejwe Włodawie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznawe Włodawie. Organizację i przeprowadzenie konferencji wspierali: Zdzisław Antoń – dyrektor KRUS w Lublinie, Adam Panasiuk -wicestarosta włodawski, Mariusz Siegieda – komendant KPP z Włodawy, Jarosław Lange – komendant Komisariatu Policji w Urszulinie, Paweł Matczuk – komendant PPSP we Włodawie, Waldemar Makarewicz – zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej we Włodawie, płk Janusz Wólczyński z Placówki NOSG we Włodawie oraz Artur Dmuch – nadinspektor pracy i kierownik Oddziału PIP w Chełmie. (opr. gkj)