Gramy w zielone

Przyspieszenia nabierają procedury związane z realizacją zwycięskich projektów pierwszego w Polsce Zielonego Budżetu Obywatelskiego.


Lublin przeznaczył na zielone projekty 2 miliony złotych. Wskazali je mieszkańcy. Rozpoczęto konserwację alejki kasztanowców na ulicy Świętochowskiego (dzielnica Dziesiąta) oraz sadzenie łąki kwietnej na ulicy Bernardyńskiej – o tym eksperymencie w skali regionu piszemy wyżej, propozycja przypadła do gustu komisji oceniającej projekty, uzyskując inwestycyjny priorytet.
Wiemy też, które z projektów zostały już opracowane „na papierze”. – Wykonany jest już projekt zieleni na skwerze przy ulicy Biedronki, projekt zieleni przy al. Witosa, ul. Roztocze i ul. Bielskiego. Pozostałe są na ukończeniu wraz z dokumentacją skweru przy ul. Motorowej – informuje Hanna Pawlikowska, miejski architekt zieleni. Same nasadzenia przewidziano na drugą połowę roku, na jesień.
Staromiejski zielone podwórko
Niedawno miasto ogłosiło konkursy na wykonanie „Pracowni w przestrzeni”, czyli zielonego parku kieszonkowego przy ulicach Furmańskiej i Cyruliczej. Na ten cel z Zielonego Budżetu Obywatelskiego zarezerwowano 280 tys. zł. Wyniki komisji oceniającej konkurs pojawią się w połowie czerwca. Wykonawca – strona społeczna – będzie miała czas na rewitalizację do końca roku.
Zaniedbany dziś obszar ma się stać urbanistyczną perełką, na której toczyć się będzie kulturalne i społeczne życie miasta. Znajdzie się tu wielopiętrowa roślinność – drzewa i krzewy wyznaczą granicę zielonego placu. Wzdłuż Cyruliczej pojawią się kolejne ławki z donicami.
Lada dzień ma zostać ogłoszony przetarg na dokumentację miniparku na Felinie. Wiemy, że trwają konsultacje z mieszkańcami ul. Ogrodowej nad przyszłym wyglądem zieleni na tej ulicy (rabata) oraz z mieszkańcami ul. Szwoleżerów – co do przyszłego kształtu pobliskiego skwerku. – Pracujemy też nad koncepcjami rozstawienia mebli miejskich i parkletów – dodaje Hanna Pawlikowska. BCH