Gwiazdkowy prezent dla „Przystani”

(18 grudnia) Dzięki środkom finansowym powiatu, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i dotacji pozyskanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupiony został 9-osobowy mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia ,,Przystań’’ we Włodawie.


Uroczyste przekazanie pojazdu przez starostę włodawskiego Andrzeja Romańczuka, odbyło się w piątek, 18 grudnia.

Jest to drugi samochód dla „Przystani”, który z pewnością ułatwi funkcjonowanie ośrodka, który pod swoją opieką ma obecnie 60 osób niepełnosprawnych. Mikrobus Volkswagen Caravelle będzie służył do przewozu na zajęcia terapeutyczne osób niepełnosprawnych z gmin: Wyryki, Urszulin, Stary Brus. Samochód kosztował 147 tys. zł. (p)