Hanna bardzo wysoko

Gmina Hanna jest siódmym samorządem w Polsce i pierwszym w województwie pod względem wydatków na rozwój. Według rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju wynika, że Hanna na inwestycje wydała 54,19 procent swojego budżetu.

 

Z danych pochodzących z rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju wynika, że w 2015 roku jedynie 13 gmin w Polsce odznaczało się bardzo wysoką otwartością na działania inwestycyjne, gdzie odsetek wydatków inwestycyjnych przekroczył 50 proc. W tym gronie, na bardzo wysokim siódmym miejscu znalazła się gmina Hanna. – Jestem bardzo szczęśliwa – mówi wójt Grażyna Kowalik. – Uważam, że jest to historyczny sukces. Znaleźć się w czołówce ogólnopolskiego rankingu gmin, które wydają najwięcej pieniędzy na rozwój, jest ogromnym osiągnięciem i wyczynem. Tych sukcesów nie byłoby bez inwestycji. Inwestycji nie byłoby bez pieniędzy, a pieniędzy nie byłoby bez zrównoważonego i mądrego rządzenia.

Dlatego za „matkę” tego rozwoju uważam reformę oświaty i przekazanie szkół stowarzyszeniom. Zachowując wszystkie podstawówki oraz gimnazjum mieliśmy jeszcze wystarczająco środków na inwestycje, które bezpośrednio wpłynęły na rozwój gminy i podwyższyły standard życia mieszkańców. Mam nadzieję, że następne lata również będą pasmem sukcesów. Wierzę, że wiele jeszcze przed nami. Tak duże wyróżnienie przyćmiło żal, który miałam po oskarżeniach niektórych radnych o niegospodarność. Jest to najlepszy prezent świąteczny, jaki mogłam sobie wymarzyć. A zatem mogę zacytować słowa kolędy „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” – dodaje pani wójt. (bm)