Hanna najlepsza w rankingu

Gmina Hanna najlepszym samorządem powiatu włodawskiego w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2016 roku. – Bardzo się cieszę z tego osiągnięcia. Tym bardziej, że zestawienie bierze pod uwagę tylko aspekty finansowe, więc jest bardzo obiektywne – mówi wójt Grażyna Kowalik.

Zestawienie przygotowano na IV Europejski Kongres Samorządów. Sporządzili je eksperci z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ranking został opracowany w podziale na 5 kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Przy ich ocenie brano pod uwagę udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń, relację zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Dane do rankingu pochodziły z roku 2016.

Na najwyższym miejscu zestawienia w powiecie włodawskim znalazła się gmina Hanna, wyprzedzając Urszulin i Hańsk. – Ten ranking pokazuje, że nasza wieloletnia praca nie idzie na marne i z roku na rok naszym mieszkańcom żyje się lepiej – mówi wójt Hanny, Grażyna Kowalik. – Zestawienie przygotowano na bazie czysto matematycznej i statystycznej, jest więc bardzo wiarygodne, bo nie opiera się na sztucznie stworzonych kategoriach. Na jego podstawie wyraźnie widać, że finanse naszej gminy są bardzo dobrze zarządzane, że jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich. Dlatego dołożymy wszelkich starań, by ten trend utrzymać – dodaje Kowalik. (bm)

Nasze gminy, powiat i miasto w rankingu

Gmina Hanna zajmuje 274. miejsce wśród 1559 gmin wiejskich w Polsce. Nieco słabiej wypadają gmina Urszulin – 293. lokata i Hańsk – 397. Gmina Włodawa jest dopiero na 944. miejscu. Dalej są: Wola Uhruska – 1455., Stary Brus – 1493. i Wyryki – 1508.
Powiat włodawski wśród 314 powiatów ziemskich znalazł się na 231. pozycji.
Najsłabiej wypadło miasto Włodawa. W grupie 237 gmin miejskich Włodawa zajęła szóste miejsce od końca. Tak źle dawno nie było.
– Pod uwagę w rankingu brany był bardzo niefortunny dla nas rok 2016, bo nie pozyskaliśmy wtedy żadnych środków unijnych, a spłacaliśmy stare kredyty – wyjaśnia skarbnik miasta Elżbieta Torbicz. – Gdybyśmy wzięli pod uwagę rok 2018 miejsce naszego miasta byłoby o wiele wyższe. Dla mnie najważniejsze jest jednak to, że banki mają swoje rankingi, w których wypadamy o wiele lepiej.