Hanna świeci przykładem

Przekazując ostatnią szkołę samorządową w ręce stowarzyszenia władze gminy Hanna były niezwykle mocno krytykowane, przede wszystkim przez środowiska nauczycielskie. Dzisiaj, po kilku latach od tego czasu, są stawiane przez niezależnych ekspertów jako przykład do naśladowania dla innych samorządów.

„Wśród propozycji są takie, które bezdyskusyjnie zostały przyjęte jako dobre rozwiązania, ale także takie, które budziły i budzą po dziś dzień kontrowersje. Te rozwiązania tym bardziej warte są pochwały, gdyż wynikają często ze sporej odwagi i determinacji lokalnego włodarza” – tak o przykładach dobrych praktyk w samorządzie piszą autorzy opracowania pt. „Bank dobrych praktyk samorządowych” z Warsaw Enterprise Institute. Jako jedno z działań godnych naśladowania podają przykład gminy Hanna, która dzięki temu, że nie prowadzi żadnej szkoły samorządowej ma pieniądze na inwestycje podczas gdy edukacja jest na takim samym, o ile nie na wyższym poziomie.

– Chociaż była to decyzja trudna i bardzo niepopularna, to dzisiaj dopiero widać, jak bardzo potrzebna – mówi wójt Grażyna Kowalik. – Dzięki przekazaniu szkół stowarzyszeniom mamy pieniądze na wkład własny do wszystkich inwestycji i możemy spokojnie skupić się na pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

Gmina ciągle się rozwija, z roku na rok spada zadłużenie, które obecnie jest jednym z najniższych w regionie, a rosną dochody własne. To są właśnie namacalne efekty tej decyzji, które dostrzegamy nie tylko my jako mieszkańcy, ale też zewnętrzni eksperci, czego dowodem jest stawianie Hanny za przykład do naśladowania pozostałym samorządom w całym kraju – dodaje pani wójt. (bm)