Historia skryta pod farbą

Ciekawe odkrycie podczas remontu cerkwi pw. św. Jana Teologa w Chełmie. W części ołtarzowej odsłonięto piękne, oryginalne malowidła z połowy XIX wieku, czyli z czasów powstania cerkwi.

Jakiś czas temu odrestaurowano elewację zabytkowej cerkwi pw. Jana Teologa w Chełmie. Kosztowało to kilka milionów złotych z unijnej dotacji. Dzięki temu cerkiew wygląda okazale i jest jednym z najwspanialszych zabytkowych budynków w mieście. Niedawno chełmska parafia prawosławna dostała kolejną unijną dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach tego samego projektu opiewającego na 7,1 mln zł przewidziano prace wewnątrz cerkwi w Chełmie, remont jej filii w Dubience – Parafii św. Trójcy (czytaj na str. 13 – „Szkielety w Dubience”), a także cerkwi w Uhrusku. Unijna dotacja wynosi 6 mln zł. Roboty już trwają. Podczas konserwacji XIX-wiecznej polichromii w części ołtarzowej chełmskiej cerkwi dokonano ciekawego odkrycia.
– Odsłonięto fragmenty oryginalnej polichromii z czasów budowy cerkwi, czyli z połowy XIX wieku. Polichromia ta następnie była zamalowana i kontynuowana w nawie głównej – mówi Paweł Wira, p.o. kierownika chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Zabytków. – Czekamy na dokończenie odkrywek, ale niewykluczone, że uda się usunąć te późniejsze zamalowania a odsłonić oryginalną polichromię. Ta pierwotna warstwa jest pod względem artystycznym o wiele cenniejsza, bogatsza. Cerkiew zyskałaby dzięki temu dodatkowe walory.
Niezależnie od konserwacji polichromii trwa demontaż drewnianej, zniszczonej i zagrzybionej podłogi w części ołtarzowej cerkwi. Zostanie ona wymieniona. Prace obejmują konserwację ikonostasu (ściany z ikonami), barierki przed ikonostasem i schodów na chór. Zainstalowane zostaną również nowoczesne systemy nagłośnieniowe, przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe. Prace w chełmskiej cerkwi mają się zakończyć w połowie przyszłego roku. (mo)