Holaczuk nacierał

Konieczność pilnego podjęcia pięciu uchwał stała się powodem zwołania na 15 lipca nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Włodawskiego. I choć uchwały przeszły jednogłośnie, to dyskusji było przy tym, co niemiara, a najwięcej do powiedzenia miał exstarosta Wiesław Holaczuk, który przy okazji natarł na wicestarostę, Adama Panasiuka, za to, że jakoby „ciągnie” w stronę swojej gminy Urszulin.

Sesje nadzwyczajne mają to do siebie, że są zazwyczaj kilkuminutowe, bowiem nie ma tam miejsca na pytania i interpelacje niedotyczące rozpatrywanych projektów uchwał. Piątkowa sesja trwała jednak aż 40 minut, tyle bowiem do powiedzenia mieli radni, a zwłaszcza były starosta Wiesław Holaczuk (PiS), który zaatakował wicestarostę, że ten nic nie robi dla powiatu, a pracuje na rzecz rodzinnego Urszulina (co ciekawe, w samym Urszulinie Adamowi Panasiukowi (PSL) mieszkańcy wytykają, że za mało „ciągnie” do gminy). Przy uchwale dotyczącej zmian w budżecie Holaczuk po raz kolejny przypomniał, że jego zdaniem ta kadencja nie wnosi nic nowego dla powiatu, nie realizuje żadnych ważnych inwestycji i nie ma twórczych pomysłów. Starosta Andrzej Romańczuk poruszony, niezasłużoną jego zdaniem, krytyką odparował, że tyle, co się robi w powiecie obecnie, nie robiło się nigdy. – Pracujemy na miarę naszych możliwości i potrzeb, bez generowania kosztów i tak zadłużonego powiatu – mówił starosta. Zauważył również, że powiat przygotował kolejne wnioski o dofinansowanie m.in. scalania gruntów i remontów dróg oraz projekty oświatowe, które dopiero będą realizowane.

Problem scaleń w gminie Wola Uhruska poruszył Mirosław Konieczny, zaś Janusz Kloc pytał, czy projektowane drogi uwzględniają obciążenia umożliwiające poruszanie się po nich maszyn rolniczych i ciężarówek. O projekty drogowe pytał również Andrzej Rusiński.
W końcu radni przyjęli 5 uchwał, w tym dotyczącą diagnozy przedszkola specjalnego i indywidualnych potrzeb zawodowych niezbędnych do ubiegania się o unijne dofinansowanie na rozwój przedszkola specjalnego i podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie oraz o udzielaniu pomocy miastu w realizacji promenady nadbużańskiej. (pk)