Honorowy obywatel

Cyprian Odorkiewicz został honorowym obywatelem miasta Chełm. Radni przygotowany przez prezydenta Jakuba Banaszka projekt uchwały w tej sprawie przyjęli jednogłośnie.

Urodzony w 1901 r. Odorkiewicz mieszkał w Chełmie od 1910 do 1934 r. Był miejskim radnym, kandydował na prezydenta miasta, ale na prośbę ówczesnego prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego przeniósł się do stolicy, gdzie objął stanowisko naczelnika Wydziału Ogólno-Administracyjnego w Dyrekcji Wodociągów i Kanalizacji. W 1938 r. Odorkiewicz ukończył kurs instruktorów obrony przeciwlotniczej i został komendantem rejonu Warszawa – Północ.

We wrześniu 1939 r. brał czynny udział w wojnie obronnej po napaści Niemiec na Polskę. Uznano go za jednego z najbardziej zasłużonych obrońców Warszawy. Po kapitulacji stolicy prezydent Starzyński mianował go starostą Warszawy – Północ, a w październiku 1939 r. po zajęciu miasta przez Niemców i zlikwidowaniu przez nich polskich urzędników państwowych, Zarząd Miejski mianował Odorkiewicza dyrektorem Miejskiego Biura Dzielnicowego Warszawa – Północ.

Funkcję tę pełnił do wybuchu Powstania Warszawskiego. W międzyczasie prowadził aktywną działalność konspiracyjną, najpierw w organizacji „Warszawianka”, a następnie w Federacji Organizacji Narodowo-Katolickich „Unia”, która w 1942 r. została scalona z Armią Krajową. 11 listopada 1943 r. Cyprian Odorkiewicz, rozkazem komendanta głównego AK, został awansowany do stopnia kapitana. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, gdzie dowodził m.in. Grupą Bojową „Krybar” na warszawskim Powiślu. Po kapitulacji przebywał w obozach jenieckich na terenie Niemiec.

W 1945 r. po wyzwoleniu przez wojska brytyjskie wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Pracował w sztabie Polskiego Okręgu Wojskowego w Lubece, a następnie w Szlezwik-Holsztyn. W 1948 r. został zdemobilizowany, jednak nie zdecydował się na powrót do Polski, w której konstytuowały się komunistyczne władze. Zamieszkał w Paryżu, a w 1954 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W ostatnich latach swojego życia pracował w rozgłośni Radio Wolna Europa, w Monachium. Zmarł nagle 9 lipca 1966 r. na atak serca w Monachium. Tam też został pochowany. Miał żonę i dwie córki.

– Historia Cypriana Odorkiewicza, jego nierozerwalne związki z Chełmem oraz szlachetna i bohaterska postawa w okresie najtrudniejszym dla narodu polskiego, sprawiają, że przyznanie mu Honorowego Obywatelstwa Miasta Chełm jest jak najbardziej zasadne. Z inicjatywą uchwałodawczą wystąpił prezydent Jakub Banaszek – informował chełmskich radnych Dyrektor Gabinetu Prezydenta Daniel Domoradzki.

Radni jednogłośnie poparli inicjatywę prezydenta. Podczas obrad komisji oświaty, kultury i sportu wnioskowali jednak, by urzędnicy opracowali regulamin nadawania i odbierania honorowego obywatelstwa miasta. Zdaniem Marka Sikory, przewodniczącego komisji, regulamin taki jest niezbędny (mają je inne miasta), bo dzięki niemu każdy będzie mógł poznać zasady przyznawania honorowego obywatelstwa. (s)