Ich rady trafiały w próżnię

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK Nr 1 w Lublinie, zrezygnował z zasiadania w Radzie Medycznej, powołanej przez premiera do doradzania rządowi jak walczyć z pandemią Covid-19. Podobnie uczyniło jeszcze dwunastu spośród 17 członków Rady.


Jak podali w uzasadnieniu swojej decyzji wybitni epidemiolodzy, wirusolodzy i zakaźnicy przesądził o niej „brak wpływu wydawanych przez Radę rekomendacji na realne działania rządu” i „wyczerpanie się dotychczasowej współpracy”. – „Jako Rada Medyczna byliśmy niejednokrotnie oskarżani o niedostateczny wpływ na poczynania Rządu.

Jednocześnie obserwowaliśmy narastającą tolerancję zachowań środowisk negujących zagrożenie Covid-19 i znaczenie szczepień w walce z pandemią, czego wyrazem były również wypowiedzi członków Rządu lub urzędników państwowych” – napisało 13 członków rady.
Rezygnacji nie złożyło czworo członków tego gremium w tym główny doradca premiera do spraw Covid-19 prof. Andrzej Horban. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here