Idzie bezrobocie

Mało brakowało a w Chełmie doczekalibyśmy jednocyfrowego poziomu bezrobocia. Przez nieszczęsną epidemię pomnożymy wkrótce liczbę bezrobotnych. Do tego grona dołączą nie tylko ci, którzy uciekając przez koronawirusem, wrócili z emigracji. Pierwsze wypowiedzenia dla chełmian z powodu epidemii już stają się faktem. W marcu br. w chełmskim pośredniaku zarejestrowało się blisko pół tysiąca osób. Jeśli dla wielu chełmian ostatnie lata były chude, to idą jeszcze chudsze…

Bezrobocie poszybuje w górę

Jesienią ubiegłego roku bezrobocie w Chełmie wynosiło 10,1 proc. Po raz pierwszy od wielu lat pojawiła się szansa na zredukowanie bezrobocia do skali jednocyfrowej. Ale epidemia tę szansę przekreśliła, a wskaźnik 10,1 proc. wkrótce wyda nam się wersją optymistyczną i być może na długo nieosiągalną. Bo bezrobocie w Chełmie będzie teraz rosło. Pod koniec stycznia wynosiło 11,2 proc. (w powiecie chełmskim 12,5 proc.), a te statystyki będą piąć się w górę.

W styczniu i lutym br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie zarejestrowało się 1543 osoby (zarówno mieszkańcy Chełma, jak i powiatu chełmskiego). Jednak to w marcu najwięcej osób wróciło z zagranicy. Na razie przebywają oni na kwarantannach, ale już widać, że zjawisko masowej rejestracji bezrobotnych się rozpoczyna. Jednak wzrost bezrobocia to nie tylko kwestia tych, którzy powrócili z zagranicy. W Chełmie i powiecie chełmskim redukcja zatrudnienia już się rozpoczęła.

Do urzędu pracy docierają już informacje o wypowiedzeniach „z przyczyn nie dotyczących pracownika”. W marcu br. w PUP zarejestrowało się 478 osób, z czego 75 osób miało prawo do zasiłku. Pracodawcy z reguły wręczają wypowiedzenia ostatniego dnia miesiąca. 1 kwietnia br. w jeden dzień zarejestrowało się elektronicznie 31 osób. Barbara Gil, dyrektor PUP w Chełmie, mówi, że wiele osób spodziewa się utraty pracy i dzwoni z wątpliwościami w tej sprawie do urzędników.

Ci, którzy wrócili z pracy z zagranicy, mogą już tam więcej nie wyjechać, a jeśli już, to zrobią to nieprędko. Między innymi za ich sprawą statystyki dotyczące bezrobocia poszybują w górę, a skala problemu będzie odzwierciedlona w opracowaniach urzędników na koniec kwietnia oraz późniejszych.

Rejestracja tylko elektronicznie, ale niektórzy mogą się wstrzymać

Przedstawiciele PUP przypominają, że w związku z epidemią rejestracji można dokonać tylko drogą elektroniczną (https://praca.gov.pl). Mogą skorzystać z tego osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Podpis elektroniczny można zamówić, ale jest płatny. Z kolei profil zaufany można założyć poprzez konto elektroniczne w swoim banku.

Po dokonaniu odpowiednich formalności, przesłaniu do urzędu pracy wniosku wraz załącznikami, otrzymuje się na konto praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku. Co ważne – każda osoba, nawet nieubezpieczona, jeśli zachodzi konieczność jest diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. W związku z tym w komunikacie zamieszczonym na stronie chełmskiego PUP jest wyraźna prośba urzędników „o czasowe powstrzymanie się od rejestracji w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego”.

Przedstawiciele chełmskiego pośredniaka zdają sobie sprawę, że niektórym rejestracja drogą elektroniczną może sprawiać problem, ale trzeba się tego nauczyć, bo nie wiadomo, jak długo potrwają ograniczenia osobistych wizyt w urzędzie (na dole w gmachu, gdzie mieści się chełmski PUP, każda instytucja ma swoją „urnę”, do której wrzucane są wnioski petentów).

Które branże najbardziej zagrożone?

Epidemia zagraża wielu branżom na rynku. Według ekonomistów największe spustoszenie spowoduje w turystyce, gastronomii, handlu i w branży rozrywkowej. t