Ignaców. Ciekawostki lokalne (81)

Z historii


„W 1801 r. właścicielem dóbr Ignaców i Horostyta jest Maurycy Lauber (…) W XIX w. dobra Horostyta składają się z wsi Horostyta, zespołu dworsko-folwarcznego Horostyta oraz folwarku Ignaców (…) W 1827 r. miejscowość wchodziła w skład gminy Krzywowierzba (…) Skorowidz Królestwa Polskiego z 1877 r. podaje, że Ignaców znajdował się w guberni siedleckiej, powiecie włodawskim, gminie Krzywowierzba, parafii Opole. Sąd pokoju – Włodawa, poczta – Wisznice”.

Pół tuzina do cerkwi, ponad kopa do kościoła

„Według zestawienia „Ilość cerkwi prawosławnych w powiecie włodawskim przed I wojną światową” wynika, że w Ignacowie kolonii było 6 prawosławnych i 62 katolików. W omawianym okresie miejscowość należała do parafii prawosławnej w Horostycie”.

Polacy, Rusini, Żydzi

„Według spisu z 30 września 1921 r. Ignaców kolonia należał do gminy Krzywowierzba. Posiadał 8 budynków mieszkalnych i 1 inny budynek z przeznaczeniem na zamieszkanie. Kolonia liczyła 76 osób, w tym 31 mężczyzn oraz 45 kobiet, w tym 52 rzymskokatolików, 10 prawosławnych i 14 wyznania mojżeszowego. 53 osoby deklarowało narodowość polską, 9 rusińską i 14 żydowską”.

W gromadzie z Horostytą

„W 1954 roku, po nowym podziale administracyjnym powiatu włodawskiego, miejscowość należała do Gromadzkiej Rady Narodowej w Horostycie”.
Opr. na podst.: A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010