II sesja Włodawskiej Rady Seniorów

3 listopada odbyła się druga sesja Włodawskiej Rady Seniorów. W obradach uczestniczyli także: burmistrz Włodawy, pracownicy ratusza oraz przedstawiciele Rady Miejskiej we Włodawie.

Głównym punktem spotkania było podjęcie uchwał w sprawie powołania zespołów problemowych oraz ich członków. Decyzją radnych powstały cztery zespoły: ds. integracji i rekreacji; ds. wsparcia społecznego oraz współpracy z organizacjami i instytucjami społecznymi; ds. kultury i ds. zdrowia. W trakcie sesji padły również pierwsze zapytania i interpelacje. Dotyczyły one problemów, z jakimi borykają się osoby starsze mieszkające we Włodawie. Radnych interesowały też plany inwestycyjne miasta. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.
Teraz przed członkami Rady praca w komisjach. Na posiedzeniach, które odbędą się w listopadzie i grudniu, wybrani zostaną przewodniczący poszczególnych zespołów oraz przygotowany będzie plan ich pracy. (p)