Ile domów do zburzenia?

Ani Centralny Port Komunikacyjny, ani lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie są w stanie określić, ile zabudowań na terenie Krasnegostawu zostanie zburzonych w związku z realizacją linii kolejowej dużych prędkości oraz trasy ekspresowej nr 17. Pytał o to miejski radny Grzegorz Brodzik.

Planowana budowa linii kolejowej do CPK wywołuje olbrzymie emocje w gminach powiatu krasnostawskiego, przez które ma przebiegać. Choć prace przygotowawcze rozpoczęły się blisko pięć lat temu, to dopiero w maju ubiegłego roku pojawiła się konkretna informacja, że w związku z planowaną inwestycją wiele domów i gospodarstw zostanie zrównanych z ziemią. Wciąż jednak nie wiadomo, o które budynki chodzi, bo Centralny Port Komunikacyjny nie zatwierdził żadnego z kilku wariantów trasy.

Nie mniej emocji wywołuje planowana budowa drogi ekspresowej nr 17. Ta inwestycja również wiąże się ze zburzeniem domów, choć nie w takiej liczbie, jak w przypadku linii kolejowej dużych prędkości. Ludzie żyją jednak w niepewności, bo w obu przypadkach nie wiadomo, komu grozi wywłaszczenie.

Radny Grzegorz Brodzik z Krasnegostawu na jednej z ostatnich sesji zadał pytanie, czy wiadomo, jakie zyski i straty dla miasta spowodują obie planowane inwestycje i czy miasto jest przygotowane na pomoc rodzinom, które utracą domy. Konkretnej odpowiedzi nie dostał. Władze miasta poinformowały, że nie są w stanie niczego wyliczyć i przygotować, nie mając danych od CPK i GDDKiA.

Tymczasem Centralny Port Komunikacyjny stwierdził, że wskazanie numerów ewidencyjnych nieruchomości, które znajdą się w ramach linii rozgraniczających dla prowadzonej inwestycji, będzie możliwe dopiero po ogłoszeniu wariantu inwestorskiego. Ma to nastąpić jeszcze w tym kwartale. Spółka poinformowała również, że nie prowadziła prac legislacyjnych w zakresie lokali zastępczych, w przypadku dokonania wywłaszczeń.

Z kolei lubelski oddział GDDKiA w sprawie S17 również odpowiedział, że działki zajęte pod budowę drogi zostaną wskazane dopiero na etapie projektu budowlanego, na wykonanie którego zostanie ogłoszony odrębny przetarg. (s)